Adatvédelmi nyilatkozat

Általános információ

A webhely üzemeltetője Lotus China Restaurant, Seestraße 38,72764 Reutlingen,Germany, kontakt@lotus-reutlingen.de (a továbbiakban „vállalatunk”). Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdés esetén lépjen kapcsolatba velünk a fenti elérhetőségeken.

A személyes adatok kezelése és harmadik fél részére történő továbbítása

Webhelyünk használatakor automatikusan gyűjtünk bizonyos személyes adatokat az Ön készülékére vonatkozóan (számítógép, mobiltelefon, táblagép stb.) Gyűjtjük továbbá az Ön készüléke által pillanatnyilag használt IP-címet, a dátumot, az időt, a böngészőt, a készülék operációs rendszerét és a lehívott oldalakat. Ez az adatbiztonságot, kínálatunk optimalizálását és a webhelyünk javítását szolgálja. A személyes adatok kezelése a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk 1. bek. 1. albek. f) pont alapján történik. Webhelyünk védelméhez és szolgáltatásaink optimalizálásához jogos érdekünk fűződik.

Ha Ön kapcsolatba lép velünk (pl. az általunk megadott elérhetőségekre küldött kérés útján), akkor csak az Ön által velünk közölt személyes adatokat kezeljük, amelyek kezelése szükséges kérése megválaszolásához.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban felsorolt adatfeldolgozási műveletek végrehajtásához, pl. webhelyünk hosztolásához és fenntartásához szolgáltatókat veszünk igénybe.

Cookie-k

Szolgáltatásaink vonzóbbá tétele és konkrét funkciók használatának lehetővé tétele céljából úgynevezett cookie-kat használunk. Ezek az Ön készülékén tárolt, apró szövegfájlok. Egyes általunk használt cookie-k a böngésző munkamenetének végén, vagyis a böngésző bezárásakor törlődnek (úgynevezett munkamenet cookie-k). Más cookie-k a készüléken maradnak és lehetővé teszik, hogy a következő látogatáskor böngészője újra felismerje ezeket (állandó cookie-k). Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy értesüljön a cookie-k elhelyezéséről, és esetenként eldöltheti, hogy elfogadja-e a cookie-kat, vagy általánosan kizárhatja a cookie-k efogadását. Ezzel kapcsolatban további információt az internetböngészője súgójában talál. Ha nem fogad el cookie-kat, akkor a webhelyünk működése korlátozott lehet. A cookie-kra vonatkozó tájékoztatás elfogadásával Ön beleegyezik a személyes adatainak cookie-k segítségével történő kezelésébe. A személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk 1. bek. 1. albek. a) pontja szerint történik. A következőkben részletesen bemutatjuk az egyes cookie-kat.

Ez a webhely az Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Ír Köztársaság; „Adobe”) Adobe Analytics nevű szolgáltatását használja. Ez a szolgáltatás az Ön készülékén tárolt cookie-kat használ, amelyek segítségével elemezni tudja a webhely Ön általi használatát. A cookie által a webhely Ön általi használatára vonatkozóan létrehozott információt (beleértve az Ön IP-címét) továbbítja az Adobe írországi szervereire, ahol anonimizálják, majd anonimizált formában továbbítják őket az USA-ban található szerverekre, ahol a tárolásuk történik. Az Adobe az információ használatával értékeli a webhely Ön általi használatát, jelentéseket készít a webhelyen folyó tevékenységekről a webhely üzemeltetője részére, és az internethasználattal kapcsolatos más szolgáltatásokat nyújt. A törvényben előírt esetekben, vagy ha harmadik fél dolgozza fel az adatokat az Adobe megbízásából, akkor indokolt esetben ezek az információk harmadik félhez kerülhetnek. Az Ön IP-címét semmilyen esetben nem kapcsolják össze az Adobe által kezelt más adatokkal. A cookie-k telepítését letilthatja böngészőjében a megfelelő beállítások kiválasztásával. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ha így tesz, akkor nehézségekbe ütközhet a webhely összes funkciójának használatakor. A webhely használatával Ön kijelenti, hogy beleegyezik az Önről gyűjtött adatok fent leírt módon és a fenti célra történő használatába. Az Adobe általi adatgyűjtést bármikor megtilthatja jövőbeni hatállyal. A tiltással kapcsolatban további információt a http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html címen talál.

Továbbá használjuk a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webes elemzőszolgáltatását. A Google Analytics is használ cookie-kat. Az ezen a webhelyen általunk használt cookie-kon keresztül létrejövő információkat a Google egyik USA-ban található szerverére továbbítjuk, ahol a tárolásuk történik. A továbbítás előtt azonban a Google lerövidíti az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamainak vagy az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó Egyezmény hatálya alá tartozó más államok egyikében. A teljes IP-cím csak kivételes esetben kerül a a Google USA-beli szerverére, hogy ott rövidítsék le. A Google a fenti információkat a jelen webhely üzemeltetőjének megbízásából arra használja, hogy kiértékelje a webhely Ön általi használatát, jelentéseket készítsen a webhelyen folyó tevékenységekről, és további, a webhely használatával és az internethasználattal összefüggő más szolgáltatásokat nyújtson a webhely üzemeltetőjének. Az Ön böngészője által a Google Analytics használatával összefüggésben továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. A cookie-k mentését megakadályozhatja a böngészője megfelelő beállításával. Továbbá megakadályozhatja azt, hogy a Google gyűjtse a webhely Ön általi használata alapján a cookie-k által létrehozott adatokat (beleértve az Ön IP-címét) és az adatok Google általi feldolgozását úgy, hogy letölti és telepíti az itt elérhető böngészőbővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Hirdetési célokra továbbá harmadik felek hirdetési sütijeit használjuk. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy a böngészőben az Ön érdeklődési köréhez igazítsuk a böngészőben megjelenített hirdetést. Az alábbi hirdetési sütiket használjuk:

a) Webhelyeinken alkalmazzuk a Facebook Pixelt, amely a Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), illetve ha az EU-ban él, akkor a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) (a „Facebook”), által üzemeltetett eszköz a webhelyek gazdasági üzemeltetésére, optimalizálására és elemzésére. A Facebook Pixel révén a Facebook célcsoportként kezelheti a webhelyünk látogatóit a Facebook-hirdetések megjelenítéséhez. Ennek megfelelően azért alkalmazzuk a Facebook Pixelt, hogy az általunk beágyazott Facebook-hirdetések csak azoknál a Facebook felhasználóknál jelenjenek meg, akik érdeklődést mutattak az ajánlataink iránt is. Vagyis a Facebook Pixellel biztosítani szeretnénk, hogy a Facebook-hirdetések illeszkedjenek a felhasználók potenciális érdeklődéséhez, és ne zavaró tényezők legyenek. A Facebook Pixel segítségével emellett statisztikai és piackutatási célból elemezhetjük a Facebookon megjelenő hirdetéseink eredményességét, mivel megtudhatjuk, hogy a felhasználók a Facebook-hirdetésre kattintással jutottak-e el a webhelyünkre (úgynevezett „konverzió” vagy „felhasználói interakció”). Ez esetben az adatkezelés a GDPR 6. cikke, 1. bekezdése, 1. mondata a) pontjára alapszik. A Facebook a webhelyünk megnyitásakor közvetlenül beágyazza a Facebook Pixelt, és egy sütit, vagyis egy kis méretű fájlt helyezhet el az eszközén. Ha később bejelentkezik a Facebookra, vagy bejelentkezett állapotban ellátogat a Facebook oldalaira, akkor a profiljában a webhelyünkön tett látogatását regisztrálják. Az Önről megszerzett adatok számunkra anonimak, vagyis ennek alapján nem kapunk a felhasználók személyazonosságára vonatkozó adatokat. Az adatokat ugyanakkor a Facebook tárolja és dolgozza fel, így összekapcsolhatók az adott felhasználói profillal. Ez azt jelenti, hogy a feldolgozott adatok alapján a felhasználókról profilokat készíthetnek. A Facebook a saját adatkezelési szabályzata szerint kezeli az adatokat. Így tehát a Facebook Pixel működésével és általában a Facebook-hirdetések megjelenítésével kapcsolatos további információt a Facebook adatkezelési szabályzatában talál a következő címen: https://www.facebook.com/policy . Ön dönthet úgy, hogy megtiltja a Facebook Pixel általi adatrögzítést és az adatainak Facebook-hirdetések megjelenítése céljából történő használatát. Ha szeretné beállítani, hogy milyen típusú hirdetéseket lát a Facebookon, nyissa meg a Facebook által erre a célra készített oldalt, és kövesse a személyes hirdetések beállításaival kapcsolatos utasításokat: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings . A beállítások platformfüggetlenek, vagyis az asztali számítógépekre és a mobileszközökre egyaránt vonatkoznak. Ön szintén tiltakozhat a sütik használata ellen nyomon követési és hirdetési célokra: a Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org tiltó (opt out) oldalán, valamint az USA-ban a http://www.aboutads.info/choices vagy Európában az http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ . Adatvédelmi beállításait a weboldalunk helyszíni gombján keresztül kezelheti.

Az elemzési és / vagy hirdetési sütik által Önről gyűjtött adatokat technikai óvintézkedések segítségével álnevesítjük. Az álnevesítés után az adatokat már nem lehet közvetlenül a weboldalt meglátogató felhasználóhoz rendelni.

Ha Ön a „sütisávban" az „Elfogadom" gombra kattint, hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a fent említett célokra elemzési és hirdetési sütik segítségével kezeljük. Ezen adatok kezelése a GDPR 6. cikke, 1. bekezdése, 1. mondata, a) pontja alapján történik.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátása és megőrzésének időtartama

Ön önként bocsátja rendelkezésre a személyes adatait. Önt nem kötelezi jogszabály a személyes adatainak közlésére. Ha nem kívánja közölni velünk a személyes adatait, annak Önre nézve nincs más következménye azon kívül, hogy nem tudja igénybe venni a szolgáltatásainkat. A webhelyünkön velünk közölt személyes adatait csak addig tároljuk, ameddig a feldolgozás célja teljesül. A megőrzési időtartam eltérhet ettől a részünkről fennálló jogos érdek esetén (pl. az adatbiztonság szavatolása és a visszaéélések megelőzése). A jogszabályi vagy szerződéses tárolási kötelezettség miatt kötelezően megőrzendő adatokat zároljuk.

Az Ön jogai

Ha gyakorolni kívánja az Önt az európai általános adatvédelmi rendelet, GDPR értelmében megillető jogokat, úgymint

a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatás és az adatokról készített másolat igénylése (GDPR 15. cikk),

a helytelen és hiányos személyes adatainak helyesbítése és kiegészítése (GDPR 16. cikk),

a személyes adatainak törlése, és ha nyilvánosságra kerültek, akkor a többi felelős fél tájékoztatása a törlésükről (GDPR 17. cikk),

a személyes adatai kezelésének korlátozása (GDPR 18. cikk),

az adathordozhatóság olyan módon, hogy a személyes adatait strukturált, bevált és géppel olvasható formátumban megkapja, és az a jog, hogy ezeket az adatokat átvigye egy másik felelős félhez anélkül, hogy mi ebben akadályoznánk (GDPR 20. cikk),

a korábban adott beleegyezés visszavonása; ez a visszavonás nem érinti a beleegyezés alapján a visszavonás előtt történt kezelés jogszerűségét (GDPR 7. cikk) és

az adatkezelés elleni tiltakozás (GDPR 21. cikk),

bármikor kapcsolatba léphet velünk az 1. pontban megadott elérhetőségeken. Ezenkívül jogában áll panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy az adatkezelés ellentétben állhat a GDPR előírásaival (GDPR 77. cikk).

Hatály: 2018. május/ AG