Zásady ochrany osobních údajů společnosti Hospitality Digital GmbH – DISH WEBSITE

Ochranu osobních údajů našich uživatelů bereme vážně. Následující Zásady ochrany osobních údajů jsou proto určeny k tomu, aby vás informovaly o zpracovávání vašich osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (dále jako „GDPR“). Vysvětlíme především, jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakými účely je zpracováváme, jaké technologie k tomu používáme, ke komu vaše údaje přenášíme a jaká práva podle GDPR máte.

3. Obecné informace

1.1 Správce údajů podle znění GDPR je společnost Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (dále jako „H.d“ nebo „my“). U některých zpracovatelských činností souvisejících se službami jsou společně s námi správci údajů také naše přidružené společnosti. Seznam našich přidružených společností můžete najít zde. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze přidruženou společností, která se nachází v místě vašeho podnikání.

1.2 Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: Hospitality Digital GmbH, Data Protection Officer, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, e-mail: privacy@hd.digital. Kontaktní údaje pověřenců pro ochranu osobních údajů našich přidružených společností můžete najít zde.

1.3 Termíny použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam jako ty definované v našich Všeobecných obchodních podmínkách, není-li zde výslovně uvedeno jinak.

A. Zpracovávání osobních údajů na našem webu

2. Automatizované zpracovávání osobních údajů při vstupu na náš web

2.1 Když na náš web vstupujete prostřednictvím koncového zařízení (to může být váš počítač, mobilní telefon nebo srovnatelné koncové zařízení s internetovým připojením) a využíváte na něm naše služby, automaticky vaše osobní údaje zpracováváme. Mezi ně patří:

• IP adresa, kterou vaše koncové zařízení momentálně používá,

• datum a čas, kdy jste web navštívili,

• typ prohlížeče a operační systém vašeho koncového zařízení,

• původní stránka, ze které jste náš web navštívili,

• a podstránky, které jste na našem webu navštívili.

2.2 Zpracovávání IP adresy vašeho koncového zařízení je pro nás nezbytné proto, abychom vám mohli web zpřístupnit, a proto slouží k funkčnosti webu. Zpracovávání dalších údajů zmíněných v oddíle 2.1 těchto Zásad ochrany osobních údajů probíhá za účelem zabezpečení údajů a našich IT systémů a také z důvodů optimalizace našich služeb a zlepšování našeho webu. Údaje zmíněné v oddíle 2.1 těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou uložené v odděleném souboru protokolu a nejsou propojeny s žádnými jinými uloženými osobními údaji. Vyhodnocení těchto údajů probíhá s výjimkou statistických účelů (a poté obecně v anonymní podobě) v rámci rozsahu těchto Zásad ochrany osobních údajů. Údaje zmíněné v oddíle 2.1 těchto Zásad ochrany osobních údajů nebudou použity pro marketingové ani reklamní účely. Zpracovávání se řídí článkem 6 odst. 1 bodu 1 písm. f) GDPR. Ochrana našich webových stránek a optimalizace služeb je z naší strany oprávněným zájmem.

2.3 Údaje zmíněné v oddíle 2.1 těchto Zásad ochrany osobních údajů budou uloženy do té doby, než účel zpracování pozbude platnosti. Údaj potřebný pro poskytnutí webové stránky (vaše IP adresa) bude smazán po ukončení příslušné relace prohlížeče, tj. pokud webovou stránku opustíte nebo zavřete svůj prohlížeč. Vymazání souborů protokolu, v nichž jsou údaje uchovávány, se děje automaticky, obvykle v průběhu čtrnácti (14) dnů po vytvoření souboru protokolu. Pokud pro vyhodnocovací účely zpracováváme také další údaje zmíněné v oddílu 2.1 těchto Zásad ochrany osobních údajů, je tak učiněno bez odkazu na IP adresu. Proto údaje nemůžeme s uživateli propojit.

3. Soubory cookie

Abychom mohli utvářet naše služby a naši webovou stránku uživatelsky co nejpříjemnější a umožnili využívání určitých funkcí webové stránky, používáme takzvané soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které váš prohlížeč ukládá do koncového zařízení. Textový dokument tohoto typu obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje, aby byl prohlížeč při další návštěvě webové stránky jedinečně rozpoznatelný. Soubory cookie mohou být například použity k tomu, aby automaticky rozpoznaly některá nastavení webové stránky, která jste zvolili pro vaši další návštěvu. Některé ze souborů cookie, které používáme, jsou potřeba proto, abychom vám mohli webové stránky poskytnout (technicky nezbytné soubory cookie). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocování uživatelského chování (analytické soubory cookie) nebo pro reklamní účely (reklamní soubory cookie). Některé ze souborů cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace, tj. po uzavření vašeho prohlížeče (soubory cookie relace). Jiné soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám při vaší příští návštěvě rozpoznat váš prohlížeč (trvalé soubory cookie). Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o umístění souborů cookie a sami se mohli rozhodnout, zda je povolíte, povolíte je jen v jistých případech, nebo je zakážete. Další informace naleznete v nápovědě prohlížeče. Váš prohlížeč také obsahuje nastavení, které souborům cookie v ukládání zabrání. Jako uživatel tedy máte plnou kontrolu nad užíváním souborů cookie. Změnou nastavení vašeho prohlížeče můžete deaktivovat soubory cookie či zabránit jejich přenosu (a tím vznést námitku proti vytvoření pseudonymů podle § 15 odst. 3 zákona TMG (Telemediengesetz – německý zákon o telekomunikacích a médiích). Soubory cookie, které již byly uloženy, můžete kdykoli vymazat. Toto můžete provést také automaticky tím, že váš prohlížeč odpovídajícím způsobem nastavíte. Některé soubory cookie také nabízí další technické možnosti (například nastavení „odmítnutí souborů cookie“), pokud chcete vznést námitku proti jejich používání. Další informace týkající se této problematiky můžete nalézt níže v příslušném detailním popisu souborů cookie. Jestliže však ukládání souborů cookie odmítnete, funkčnost naší webové stránky může být omezena. Podrobně:

3.1 Abychom zajistili náležitou funkčnost webové stránky, používáme technicky nezbytné soubory cookie, například takové, které uchovávají jazykové nastavení a přihlašovací údaje. Zpracování technicky nezbytných souborů cookie je legálně zakotveno v čl. 6 odst. 1 bodu 1 písm. f) GDPR. Funkčnost našeho webu představuje oprávněný zájem.

3.2 Používáme analytické soubory cookie, které nám umožňují sledovat, jak naši webovou stránku využíváte, např. ze které webové stránky třetí strany jste přišli, které podstránky jste na našem webu navštívili, na které odkazy jste klikli a jak často. Údaje shromážděné tímto způsobem pseudonymizujeme technickými bezpečnostními opatřeními. Po pseudonymizaci již nelze vytvořit přímou spojitost mezi údajem a uživatelem. Údaje nebudou uchovávány společně s ostatními osobními údaji. Používání analytických souborů cookie slouží ke zlepšení naší webové stránky a nabízeného obsahu. Přijetím našeho „banneru pro souhlas se soubory cookie“ dáváte svolení se zpracováním vašich osobních údajů analytickými soubory cookie. Zpracovávání osobních údajů se řídí článkem °6°odst. 1°bodu°1°písm.°a) GDPR. Používáme tyto analytické soubory cookie:

  • Používáme Adobe Analytics, službu poskytovanou společností Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika; dále jako „Adobe“). Tato služba používá soubory cookie, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení a umožňují rozbor vašeho využívání webových stránek. Informace, které soubory cookie o vašem využívání webu vytváří (včetně vaší IP adresy), budou přeneseny na servery společnosti Adobe v Irsku, kde budou anonymizovány a posléze zaslány a uloženy na serverech v USA pro následné zpracování. Společnost Adobe tyto informace využívá k tomu, aby pro nás vyhodnotila vaše využívání webových stránek, sestavila zprávy o aktivitě na webu a poskytla nám další služby spojené s webem a využíváním internetu. Je-li to vyžadováno zákonem nebo jsou-li tyto informace zpracovávány jménem společnosti Adobe, mohou být převedeny k třetím stranám. Vaše IP adresa nebude za žádných okolností spojena s jinými údaji společnosti Adobe. Jakékoli používání souborů cookie můžete odmítnout tak, že ve vašem prohlížeči zvolíte náležité nastavení, nicméně berte v úvahu, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat plnou funkčnost této webové stránky. Údaje zpracované společností Adobe mohou být kdykoli odmítnuty, a to s účinností do budoucna. Více informací zjistíte na stránce http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html .
  • Používáme také Google Analytics, službu zajišťující webovou analýzu, kterou poskytuje společnost Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dále jako „Google“). Také Google Analytics využívá soubory cookie. Informace, které soubory cookie o vašem využívání webu vytváří, se obvykle přenáší na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. Než k tomu však dojde, společnost Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech účastnících se Dohody o evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA přenesena plná IP adresa a zkrácena až tam. Společnost Google tyto informace naším jménem využije k tomu, aby vyhodnotila vaše využívání webových stránek, sestavila zprávy o aktivitě na webu a poskytla nám další služby spojené s webem a využíváním internetu. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v souvislosti s Google Analytics se nesloučí s dalšími údaji Google. Používání souborů cookie můžete odmítnout tak, že ve vašem prohlížeči zvolíte náležité nastavení, Společnosti Google můžete také zabránit, aby shromažďovala údaje vytvořené soubory cookie a související s vaším využíváním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a aby tyto údaje zpracovávala. Dosáhnete toho tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin do počítače, který je dostupný na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

B. Zpracovávání osobních údajů při registraci a využívání našich služeb

4. Registrace k našim službám

4.1 Přístup na naši stránku je zpočátku umožněn bez nutnosti registrace k našim službám.

4.2 Pokud si však přejete používat naše služby (podrobně viz naše Všeobecné obchodní podmínky), je registrace povinná. Ihned po úspěšné registraci je mezi vámi a společností H.d uzavřena smlouva o používání našich služeb.

4.3 Vezměte na vědomí, že registrace našich služeb je možná pouze tehdy, když máte účet na platformě DISH, kterou poskytuje společnost DISH Plus GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Německo. Informace o tom, jak platforma DISH zpracovává osobní údaje, naleznete v oddělení ochrany osobních údajů na stránkách www.dish.co.

4.4 Po úspěšném přihlášení do aplikace DISH vás budeme na základě § 7 odst. 3 zákona o potlačování nekalé hospodářské soutěže pravidelně informovat e-mailem, prostřednictvím push notifikací (aplikace DISH) a/nebo SMS o aktuálních nabídkách, produktech a akcích. Tato marketingová komunikace může obsahovat také nabídky, produkty a reklamní akce, které nám poskytli naši marketingoví partneři z oboru digitalizace a gastronomie. V této souvislosti ale nebudeme našim marketingovým partnerům předávat vaši e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu ani jiné osobní údaje. Osobní údaje poskytnuté v rámci registrace budou používány pouze k účelu zasílání newsletteru / push notifikací na vaši e-mailovou adresu a vaše mobilní telefonní číslo / SMS a zpracovány teprve tehdy, když s tímto zpracováním údajů udělíte souhlas. Zpracování probíhá na základě článku 6 odst. 1 str. 1 písm. a) zákona GDPR.

4.5 S používáním vašeho mobilního telefonního čísla a e-mailové adresy k účelům uvedeným v bodě 4.4 můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas a to tak, že použijete příslušnou uvedenou funkci odhlášení. V souvislosti se zrušením nevznikají žádné jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů.

Využití služeb

5.1 Osobní údaje, které jste poskytli při registračním procesu (viz Oddíl 4), a všechny další údaje, které můžete sdílet v průběhu období trvání smlouvy (například dodatečné informace o vašem podnikání nebo informace o tom, kdy jste používali software) budeme zpracovávat proto, abychom vám byli schopni nabídnout služby. Jedná se především o poskytnutí místa v úložišti, software, službu Claiming, subdoménu, poradenské služby a další dodatečné služby. V případě že se zákazník rozhodne využít služby Claiming, společnost H.d přenese informace o lokální dostupnosti jeho podniku (tj. detaily o místní a časové dostupnosti, např. adresu podniku a otevírací dobu) třetím stranám, které tyto informace mohou publikovat (detailně viz naše Všeobecné obchodní podmínky).

5.2 Abychom vám mohli poskytnout poradenské služby, budou údaje, které jste poskytli při registračním procesu (viz Oddíl 4), a všechny další údaje, které můžete sdílet v průběhu období trvání smlouvy, zpracovávány naší přidruženou společností, která sídlí v místě vašeho podnikání (viz Oddíl 1.1). Poradenské služby zahrnují mimo jiné služby týkající se počátečního nastavení softwaru, nejlepšího možného dlouhodobého užívání softwaru (např. jaké přidat funkce) a jak takového využívání může vylepšit celkový stav vašeho podnikání. Poradenské služby mohou dále zahrnovat doporučení dodatečných nástrojů a služeb, které budou ve shodě se softwarem.

5.3 My a naše přidružené společnosti zpracováváme vaše údaje také proto, abychom vám prostřednictvím e-mailu, SMS nebo běžné pošty zasílali informace týkající se smlouvy nebo abychom vás kontaktovali a domluvili se s vámi na osobních schůzkách. Ty jsou pro poskytování služeb nezbytné, obzvláště v případě poradenských služeb (například pomoc s instalací softwaru).

5.4 Zpracování osobních údajů, které je popsané v tomto Oddílu 5, je nezbytné k uzavření smlouvy i poskytování služeb. Právním základem je článek°6°odst. 1°bodu°1°písm.°b)°GDPR.

6. Analýza zákazníka a marketing

6.1 Naše přidružené společnosti budou zpracovávat osobní údaje, které jste poskytli při registračním procesu (viz Oddíl 4), a všechny další údaje, které můžete sdílet po dobu trvání smlouvy. Dále budou ověřovat, jestli již nemáte vytvořený samostatný smluvní vztah s takovouto přidruženou společností (například protože jste zákazník společnosti METRO/MAKRO, takovýto smluvní vztah je nazýván „partnerská smlouva“).

6.2 V případě existující partnerské smlouvy bude naše přidružená společnost zpracovávat vaše osobní údaje tak, aby aktualizovala a rozšířila vaše kmenové zákaznické údaje, a tím zajistila jejich správnost.

6.3 Naše přidružená společnost bude dále zpracovávat vaše osobní údaje tak, aby s vámi optimalizovala zákaznické vztahy a vylepšila vaše zákaznické prostředí. To může zahrnovat doporučení, jak by se naše služby mohly, v ideálním případě, propojit s nástroji a službami, které používáte (například úpravy vašeho menu). Z těchto důvodů by naše přidružená společnost mohla sloučit údaje přijaté na základě partnerské smlouvy s údaji, které získala v souvislosti se službami.

6.4 Vaše osobní údaje používáme také k tomu, abychom analyzovali vaše využívání služeb (například jak často se přihlašujete k softwaru). Tímto způsobem můžeme zjistit, které typy služeb jsou pro vás zvláště zajímavé.

6.5 Zpracování osobních údajů popsané v tomto Oddílu 6.1–6.4 je nezbytné (1) pro uzavření smlouvy tak, aby bylo možné poskytnout služby, a (2) pro účely oprávněného zájmu, který my a naše přidružené společnosti sledujeme. Právním základem je článek°6°odst. 1°bodu°1°písm.°b)°GDPR a zároveň článek 6 odst. 1 bodu 1 písm. f) GDPR. Zpracování slouží našim oprávněným zájmům, abychom zlepšili služby a nabídli vám nejlepší možné zákaznické prostředí.

6.6 Vaše osobní údaje budou sloužit pouze pro přímý marketing prostřednictvím e-mailu/SMS nebo jiných elektronických prostředků, a to v případě, že s takovým využitím souhlasíte. V tomto případě je právním základem článek°6°odst. 1°bodu°1°písm.°a)°GDPR.

C. Další informace týkající se zpracování

7. Společná správa

Spolu s našimi přidruženými společnostmi jsme se rozhodli vám poskytnout určité služby, abychom usnadnili a zlepšili vaše podnikání (zodpovědná přidružená organizace je zvolena podle místa vašeho podnikání a může být nalezena v dodatku těchto oznámení o ochraně údajů). Za výše popsané zpracování vašich osobních údajů jsou tedy zodpovědné obě organizace. Více informací o naší společné správě najdete zde.

8. Kontakt

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím různých kanálů:

8.1 Pro podání žádosti můžete využít kontaktní formulář na naší webové stránce. Osobní údaje, které vložíte do kontaktního formuláře (je vyžadováno vaše křestní jméno a příjmení, vaše e-mailová adresa a podrobnosti o povaze vaší žádosti), budou zpracovány pouze pro účely odpovědí na váš dotaz a pouze pokud jste klikli na tlačítko „Odeslat“. Uchovány budou také vaše adresa IP a čas zaslání vaší žádosti. Zpracovávání se řídí článkem 6 odst. 1 bodu 1 písm. a) GDPR.

8.2 Můžete nás kontaktovat také prostřednictvím telefonu a e-mailu. Také v tomto ohledu budou zpracovány pouze ty osobní údaje, které jsou vyžadované pro zodpovězení vašeho dotazu. Zpracovávání se řídí článkem 6 odst. 1 bodu 1 písm. a) GDPR.

8.3 Kdykoli můžete vznést námitku proti uložení vašich dat, například zasláním e-mailu na adresu privacy@hd.digital . V tomto případě však není možné další zpracování vaší žádosti. Zrušení navíc nemá žádný vliv na legálnost předchozího zpracování vašich osobních údajů.

9. Přenos osobních údajů k třetím stranám

9.1 Pro zpracování osobních údajů využíváme služeb poskytovatelů, se kterými jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky v souladu s právními požadavky podle článku 28 nařízení GDPR, a to za předpokladu, že jednají jako zpracovatelé. Takovouto službou, kterou nás poskytovatelé podporují, může být například zasílání e-mailů, technická podpora nebo hostování webové stránky. Tito poskytovatelé služeb mohou sídlit jak uvnitř, tak vně Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Prostřednictvím smluvního ujednání s poskytovateli služeb zajišťujeme, že jsou tyto osobní údaje zpracovány v souladu s požadavky GDPR, a to dokonce i tehdy, když se zpracování údajů odehrává vně Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru, v zemích, kde jinak nelze zaručit náležitou úroveň ochrany údajů a pro které neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. Pro další informace týkající se rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně a o náležitých zárukách a pro získání kopie těchto záruk kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@hd.digital.

9.2 V případě, že převedeme naše práva a povinnosti plynoucí z dohody o užívání podepsané s vámi na přidruženou společnost (podrobnosti viz naše příslušné globální obchodní podmínky), předáme takové přidružené společnosti také informace potřebné pro další plnění smlouvy, respektive pro výkon zákonných práv a plnění povinností. Právním základem tohoto je čl. 6 odst. 1

9.3 Je-li nutné zjistit, zdali byl software zneužit a zda by mohlo dojít k trestnímu stíhání, nebo pokud existuje zákonná povinnost zveřejnění údajů, jsou osobní údaje předány úřadům (především orgánům pověřeným stíháním trestné činnosti a finančním úřadům), našemu právnímu oddělení a v nutných případech i poškozeným třetím stranám. Ke zveřejnění může dojít také tehdy, pokud se tak děje za účelem prosazení našich všeobecných obchodních podmínek nebo jiných smluv, pokud je to vyžadováno na příkaz orgánů činných v trestním řízení či úředních orgánů nebo na příkaz soudu. Právní základ pro zpracování tvoří článek 6 odst. 1 bodu 1 písm. f) GDPR, například pokud je jeho zveřejnění nutné pro právní spor, nebo článek 6 odst. 1 bodu 1 písm. C) GDPR, v případě, že k tomu existuje zákonná povinnost. Údaje budou smazány, jakmile přestanou být potřebné k dosažení účelu, za kterým byly shromážděny.

10. Smazání osobních údajů

Osobní údaje shromažďované ve spojitosti se službami budeme uchovávat do té doby, než vyprší naše vzájemná smlouva (více podrobností viz naše Všeobecné obchodní podmínky). Po vypršení smlouvy budou váš zákaznický účet a všechny související osobní údaje smazány. Jsme-li ze zákona povinni uchovávat některé osobní údaje shromažďované ve spojitosti se službami i po vypršení smlouvy, odstraníme je okamžitě po vypršení doby uchovávání.

11. Zabezpečení osobních údajů

Používáme technická a organizační opatření, která zajišťují, že jsou osobní údaje uživatele chráněny před ztrátou, chybnými změnami nebo neautorizovaným přístupem třetích stran. Pro zajištění bezpečnosti je datový přenos uskutečňován výhradně prostřednictvím „Secure Sockets Layer (SSL – vrstva bezpečných socketů)“.

12. Vaše práva

Jakožto subjekt údajů podle znění GDPR máte následující práva:

• právo získat informace o zpracování údajů a kopii zpracovaných údajů (právo na přístup, článek 15 GDPR),

• právo žádat opravu nepřesných údajů nebo doplnění neúplných údajů (právo na opravu, článek 16 GDPR),

• právo žádat správce o smazání osobních údajů, a jestliže byly zveřejněny, žádat o informování ostatních správců údajů, aby je vymazali (právo na výmaz, článek 17 GDPR),

• právo žádat o omezení zpracování údajů (právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR),

• právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a žádat o zaslání takovýchto údajů jinému správci (právo na přenositelnost údajů, článek 20 GDPR),

• právo vznést námitku proti zpracování údajů s cílem mu zabránit (právo vznést námitku, článek 21 GDPR),

• právo obdržet informace o zásadních aspektech smlouvy o společném správcovství, ve které jsou regulovány role a povinnosti každého správce údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a dále ve které jsou regulovány mechanismy a postupy pro uplatnění práv subjektu údajů v oblasti ochrany údajů (článek 26 odst. 2 GDPR).

• právo kdykoli odvolat souhlas, a tím zabránit zpracovávání údajů na základě vašeho souhlasu. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před odvoláním (právo na zrušení, článek 7 GDPR), ani

• právo vznést námitku proti určitým opatřením při zpracování údajů (článek 21 GDPR).

Máte také právo na vznesení stížnosti u některého dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování údajů porušuje GDPR (právo podat stížnost u dozorového úřadu, článek 77 GDPR).

Status: October 2020 / AG


Cooperation Partner / Partenaire de coopération / Samenwerkingspartner / Socio de cooperación / Suradnički partner / Együttműködési partner / Partner di cooperazione / Partner współpracy / Партнер по сотрудничеству / İşbirliği Ortağı / Партнер співробітництва / Parceiro de Cooperação / Partner pro spolupráci / Kooperations Partner

Austria Austria Belgium Croatia
METRO Cash & Carry Österreich GmbH A1 Telekom Austria AG MAKRO Cash & Carry Belgium NV METRO C&C Zagreb d.o.o.
Metro Platz 1 Lassallestraße 9 Nijverheidsstraat 70 Jankomir 31
2331 Vösendorf 1020 Wien 2160 Wommelgem 10090 Zagreb - Susedgrad
Austria Austria Belgium Croatia
Czech Republic France Germany Germany
MAKRO Cash & Carry CR s.r.o. METRO Cash & Carry France SAS METRO Deutschland GmbH paytec GmbH
Jeremiásova 7/1249 5 rue des Grands Prés Metro-Straße 8 Gewerbestr. 52
15500 Praha 5 92024 Nanterre Cedex 40235 Düsseldorf 82211 Herrsching
Czech Republic France Germany Germany
Hungary Italy Netherlands Poland
METRO Kereskedelmi Kft. METRO Italia Cash and Carry S.p.A. MAKRO Cash & Carry Nederland B.V. MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
Budapark, Keleti 3 Via XXV Aprile, 23 De Flinesstraat 9 Al. Krakowska 61
2041 Budaörs 20097 San DonatoMilanese 1114 AL Amsterdam-Duivendrecht 02-183 Warszawa
Hungary Italy Netherlands Poland
Portugal Romania Russia Slovakia
MAKRO Cash & Carry Portugal, S.A. METRO Cash & Carry Romania srl METRO Cash & Carry OOO METRO Cash & Carry Slovakia, s.r.o.
Rua Quinta do Paizinho, 1 51 N Theodor Pallady Blvd Leningradskoye Shosse, 71 G, bld 2 Senecká cesta 1881
Portela de Carnaxide Building C6, Frame A, Sector 3 125445 Moscow 900 28 Ivanka Pri Dunaji
2794-066 Carnaxide Bucharest
Portugal Romania Russia Slovakia
Spain Turkey Ukraine
MAKRO España METRO Grosmarket Bakirköy Alisveris METRO C&C Ukraine Ltd.
Paseo Imperial, 40 Hizmetleri Ticaret Sirketi Ltd. Sti. 43, Petra Grygorenka Street
28005 Madrid Kocman Caddesi 02140 Kiev
34540 Günesli-Bakirköy (Istanbul)
Spain Turkey Ukraine