Privacybeleid van Hospitality Digital GmbH - DISH WEBSITE

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van onze gebruikers serieus. Het volgende privacybeleid is daarom bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 (“AVG”). In het bijzonder leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens verwerken, welke technologieën we gebruiken, aan wie we persoonsgegevens overdragen en welke rechten u hebt volgens de AVG.

1. Algemene informatie

1.1 De verwerkingsverantwoordelijke, in de zin van de AVG, is Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (“H.d”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”). Voor bepaalde verwerkingsactiviteiten in verband met de diensten treden aan ons gelieerde ondernemingen samen met ons op als verwerkingsverantwoordelijke.Hier vindt u een lijst van aan ons gelieerde ondernemingen. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door de aan ons gelieerde onderneming in de vestigingsplaats van uw bedrijf.

1.2 Als u vragen hebt met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u via de volgende contactgegevens contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: Hospitality Digital GmbH, Data Protection Officer, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Duitsland. E‑mail: privacy@hd.digital. De contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming van aan ons gelieerde ondernemingen vindt u hier.

1.3 Termen die in dit privacybeleid worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit privacybeleid.

A. Verwerking van persoonsgegevens op onze website

2. Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bij toegang tot onze website

2.1 Wanneer u onze website opent en gebruikt via uw eindapparaat (dit kan uw computer, uw mobiele telefoon of een vergelijkbaar eindapparaat met internetverbinding zijn), verwerken wij automatisch persoonsgegevens. Deze omvatten:

• het IP‑adres dat momenteel door uw eindapparaat wordt gebruikt;

• de datum en tijd waarop de website is bezocht;

• het browsertype en het besturingssysteem van uw eindapparaat;

• de website waarop u zich bevond voordat u naar onze website ging; en

• de bezochte subpagina’s op onze website.

2.2 De verwerking van het IP‑adres van uw eindapparaat is voor ons noodzakelijk om de website aan u ter beschikking te kunnen stellen en dient zo de functionaliteit van de website. De overige in paragraaf 2.1 van dit privacybeleid genoemde gegevens worden verwerkt met het doel om de gegevens en onze IT-systemen te beveiligen, onze diensten te optimaliseren en onze website te verbeteren. De in paragraaf 2.1 van dit privacybeleid vermelde gegevens worden opgeslagen in een apart logbestand en worden niet gekoppeld aan andere opgeslagen persoonsgegevens. Deze gegevens worden, met uitzondering van statistische doeleinden en dan over het algemeen in anonieme vorm, uitsluitend geëvalueerd binnen de reikwijdte van dit privacybeleid. De in paragraaf 2.1 van dit privacybeleid vermelde gegevens zullen niet worden gebruikt voor marketing- of reclamedoeleinden. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) van de AVG. Het beschermen van onze website en het optimaliseren van onze diensten is voor ons een gerechtvaardigd belang.

2.3 De onder 2.1 van dit privacybeleid genoemde gegevens worden opgeslagen totdat het doeleinde van de verwerking niet langer van toepassing is. De voor het aanbieden van de website benodigde gegevens (uw IP‑adres) worden verwijderd na afloop van de desbetreffende browsersessie, dat wil zeggen bij het verlaten van de website of het sluiten van uw browser. Het verwijderen van de logbestanden waarin deze gegevens zijn opgeslagen, gebeurt automatisch en meestal binnen veertien (14) dagen nadat het logbestand is gemaakt. Indien de andere in paragraaf 2.1 van dit privacybeleid vermelde gegevens ook door ons worden verwerkt voor evaluatiedoeleinden, gebeurt dit zonder verwijzing naar het IP‑adres, zodat we geen persoonlijke referentie meer kunnen vaststellen.

3. Cookies

Om onze diensten en onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies van de website mogelijk te maken, gebruiken we zogeheten cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw eindapparaat. Een tekstbestand van dit type bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser vormt wanneer de website opnieuw wordt bezocht. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om bij uw volgende bezoek automatisch bepaalde, door u geselecteerde instellingen voor de website te herkennen. Sommige van de cookies die wij gebruiken, zijn nodig om u de website te kunnen aanbieden (technisch noodzakelijke cookies). Andere cookies worden gebruikt om uw gebruiksgedrag te analyseren (analytische cookies) of voor reclamedoeleinden (reclamecookies). Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van een sessie verwijderd, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan onze website (permanente cookies). U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en dat u per geval kunt beslissen of u cookies wilt accepteren of cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie. Uw browser bevat ook instellingen die het plaatsen van cookies verhinderen. Als gebruiker hebt u dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken (en dus bezwaar maken tegen het aanmaken van pseudoniemen in overeenstemming met paragraaf 15, lid 3 van de Duitse telemediumwet (TMG)). Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd. Dit kunt u ook automatisch laten doen door de instellingen in uw browser aan te passen. Bepaalde cookies bieden ook andere technische mogelijkheden (zoals het instellen van een zogeheten uitschrijfcookie) om bezwaar te maken tegen het gebruik van de cookie. Informatie hierover vindt u in de gedetailleerde beschrijving van de desbetreffende cookie hieronder. De functionaliteit van onze website kan echter beperkt zijn als het plaatsen van cookies wordt verhinderd. Meer gedetailleerd:

3.1 Om de website goed te laten functioneren, gebruiken we technisch noodzakelijke cookies, bijvoorbeeld voor het opslaan van taalinstellingen en aanmeldgegevens. De rechtsgrond voor de verwerking van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) van de AVG. De functionaliteit van onze website is een gerechtvaardigd belang.

3.2 We gebruiken analytische cookies die ons in staat stellen om uw gebruik van onze website te volgen, bijvoorbeeld om te zien vanaf welke externe website u op onze website bent gekomen, welke subpagina’s van onze website u bezoekt en op welke links u hebt geklikt en hoe vaak. De gegevens die op deze manier over u worden verzameld, worden door ons gepseudonimiseerd door middel van technische voorzorgsmaatregelen. Na pseudonimisering kunnen de gegevens niet meer rechtstreeks aan de gebruiker worden gekoppeld. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen. Het gebruik van analytische cookies dient ter verbetering van onze website en van de inhoud die daar wordt aangeboden. Door onze zogeheten cookiebanner te accepteren, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens door middel van analytische cookies. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, letter a) van de AVG. We gebruiken de volgende analytische cookies:

  • We maken gebruik van Adobe Analytics, een dienst van Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland; “Adobe”). Deze dienst maakt gebruik van cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw websitegebruik mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP‑adres) wordt overgebracht naar servers van Adobe in Ierland, waar deze informatie wordt geanonimiseerd. Vervolgens wordt de informatie voor verdere verwerking overgebracht naar en opgeslagen op servers in de VS. Adobe gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website voor ons te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit voor ons op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik te verlenen. Wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer dergelijke informatie namens Adobe wordt verwerkt, kan dergelijke informatie worden overgedragen aan derden. In geen geval zal uw IP‑adres worden gekoppeld aan andere Adobe-gegevens. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen van uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. De gegevensverwerking door Adobe kan te allen tijde voor toekomstig gebruik worden voorkomen. Meer informatie is te vinden op http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html .
  • We maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Ook Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Voorafgaand hieraan zal Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte echter uw IP‑adres inkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP‑adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan ons te verlenen. Het IP‑adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorstuurt, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen van uw browser te selecteren. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP‑adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt. Hiervoor installeert u de browserplug-in die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

B. Verwerking van persoonsgegevens bij de registratie voor en het gebruik van onze diensten

4. Registratie voor de diensten

4.1 Toegang tot onze website is in eerste instantie mogelijk zonder registratie voor onze diensten.

4.2 Als u gebruik wilt maken van onze diensten (zie onze algemene voorwaarden voor meer informatie), is registratie echter verplicht. Na succesvolle registratie gaat u een overeenkomst aan met H.d. met betrekking tot het gebruik van onze diensten.

4.3 Aanmelding voor onze Diensten is alleen mogelijk als u een account hebt op DISH, een platform dat wordt geleverd door DISH Plus GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Duitsland. Informatie over de manier waarop DISH persoonsgegevens verwerkt kunt u vinden in het gedeelte over privacy op www.dish.co.

4.4 Na geslaagde aanmelding bij DISH informeren wij u onder de voorwaarden van § 7 lid 3 van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie regelmatig per e-mail, via pushberichten (DISH-app) en/of per sms over actuele aanbiedingen, producten en acties. Deze marketingcommunicatie kan ook aanbiedingen, producten en promotieacties bevatten die ons door onze marketingpartners uit de digitaliserings- en gastronomiebranche ter beschikking zijn gesteld. Uw e-mailadres, mobiele telefoonnummer of andere persoonlijke gegevens worden in dit verband echter niet aan onze marketingpartners doorgegeven. De in het kader van de registratie verzamelde persoonsgegevens worden alleen ten behoeve van het verzenden van nieuwsbrieven/pushberichten naar uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer/sms gebruikt en alleen verwerkt als u uw toestemming voor deze gegevensverwerking hebt gegeven. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 zin 1 punt a) AVG.

4.5 U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres voor de onder 4.4. aangegeven doeleinden, door de telkens aangegeven afmeldfunctie te gebruiken. Voor de intrekking ontstaan geen andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

5. Gebruik van de diensten

5.1 We zullen de persoonsgegevens die u tijdens het registratieproces (zie paragraaf 4) hebt verstrekt en alle andere persoonsgegevens die u mogelijk tijdens de duur van de overeenkomst verstrekt (bijvoorbeeld aanvullende informatie over uw bedrijf of de informatie over wanneer u de software hebt gebruikt), verwerken om de diensten aan u te kunnen verlenen, in het bijzonder om de opslagruimte, de software, de claimdiensten, het subdomein, de adviesdiensten en de aanvullende diensten aan u te kunnen verlenen. Indien de klant besluit om de claimdienst te gebruiken, verstuurt H.d informatie over de lokale beschikbaarheid van het bedrijf van de klant (dat wil zeggen details over de lokale en tijdgebonden beschikbaarheid, bijvoorbeeld het adres en de openingstijden van het bedrijf) naar andere aanbieders die deze informatie mogelijk publiceren (zie voor gedetailleerde informatie onze algemene voorwaarden).

5.2 Om de adviesdiensten aan u te verlenen, verwerkt de aan ons gelieerde onderneming in de vestigingsplaats van uw bedrijf (zie paragraaf 1.1) de persoonsgegevens die u tijdens het registratieproces (zie paragraaf 4) en eventuele andere persoonsgegevens die u tijdens de duur van de overeenkomst verstrekt. De adviesdiensten omvatten onder meer diensten met betrekking tot de eerste installatie van de software, het best mogelijke gebruik van de software op lange termijn (bijvoorbeeld welke functies u kunt toevoegen) en de manier waarop dergelijk gebruik uw algemene zakelijke situatie kan verbeteren. Adviesdiensten kunnen bovendien adviezen aan u omvatten over aanvullende tools en diensten die aansluiten op de software.

5.3 Wij en de aan ons gelieerde ondernemingen verwerken uw gegevens ook om u informatie over uw overeenkomst toe te sturen per e‑mail, sms of briefpost of om contact met u op te nemen voor het maken van afspraken voor bezoeken op locatie die nodig zijn om de diensten te verlenen, in het bijzonder de adviesdiensten (bijvoorbeeld om u te helpen bij het installeren van de software).

5.4 De verwerking van de in deze paragraaf 5 beschreven persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en om de diensten te kunnen verlenen. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, zin 1, letter b) van de AVG.

6. Klantenanalyse en marketing

6.1 Aan ons gelieerde ondernemingen zullen de persoonsgegevens die u tijdens het registratieproces (zie paragraaf 4) hebt verstrekt en alle overige persoonsgegevens die u mogelijk tijdens de looptijd van de overeenkomst verstrekt, verwerken om te controleren en verifiëren of u mogelijk al een bestaande afzonderlijke contractuele relatie hebt met een dergelijke aan ons gelieerde onderneming (bijvoorbeeld omdat u klant bent van METRO/MAKRO). In dat geval wordt een dergelijke contractuele relatie een “contract met een aan ons gelieerde onderneming” genoemd.

6.2 In het geval van een bestaand contract met een aan ons gelieerde onderneming zal de aan ons gelieerde onderneming uw persoonsgegevens verwerken om uw bestaande algemene en contactgegevens bij te werken en aan te vullen, om de juistheid van de gegevens te waarborgen.

6.3 De aan ons gelieerde onderneming zal bovendien uw persoonsgegevens verwerken om de klantrelatie met u te optimaliseren en zo uw ervaring als klant te verbeteren. Dit kan aanbevelingen omvatten over hoe de diensten het best kunnen worden geïntegreerd met andere tools en diensten waarvan u gebruikmaakt (bijvoorbeeld aanpassingen van uw menu). Voor deze doeleinden kan de aan ons gelieerde onderneming gegevens die deze onderneming in het kader van het contract met een aan ons gelieerde onderneming heeft ontvangen, samenvoegen met persoonsgegevens die de onderneming heeft ontvangen in verband met de diensten.

6.4 We gebruiken uw persoonsgegevens ook om uw gebruik van de diensten te analyseren (bijvoorbeeld hoe vaak u zich aanmeldt bij de software). Dit stelt ons in staat om te bepalen welke onderdelen van de diensten met name voor u van belang zijn.

6.5 De verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze paragraaf 6.1 - 6.4 is noodzakelijk (1) voor de uitvoering van de overeenkomst en om de diensten te kunnen verlenen en (2) voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen die door ons en door aan ons gelieerde ondernemingen worden nagestreefd. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, zin 1, letter b) van de AVG evenals artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) van de AVG. De verwerking dient ons gerechtvaardigde belang om de dienst te verbeteren en u de best mogelijke ervaring als klant te bieden.

6.6 Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor direct marketing via e‑mail/sms of andere elektronische middelen indien u hebt ingestemd met dergelijk gebruik. In dat geval is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, zin 1, letter a) van de AVG.

C. Nadere informatie over de verwerking

7. Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid

Samen met aan ons gelieerde ondernemingen hebben we besloten om u gezamenlijk bepaalde diensten te verlenen om uw zakelijke activiteiten te ontplooien en te bevorderen (wie de verantwoordelijke aan ons gelieerde onderneming is hangt af van de locatie van uw bedrijf en is te vinden in de bijlage bij deze informatie over gegevensbescherming). Wij zijn dan ook beide verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. Meer informatie over onze gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid vindt u hier.

8. Contact

U kunt via verschillende kanalen contact met ons opnemen:

8.1 U kunt het contactformulier op onze website gebruiken om contact met ons op te nemen voor een verzoek. De persoonsgegevens die u in het contactformulier invult (uw voor- en achternaam, uw e‑mailadres en gegevens over de aard van uw verzoek zijn vereist), worden alleen verwerkt met het doel om op uw verzoek te kunnen reageren en alleen als u op de knop ‘Verzenden’ hebt geklikt. Uw IP‑adres en het tijdstip waarop u uw verzoek hebt verzonden, worden ook opgeslagen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, letter a) van de AVG.

8.2 U kunt ook telefonisch of per e‑mail contact met ons opnemen. Ook in dat geval worden alleen de persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn om op uw verzoek te reageren. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, letter a) van de AVG.

8.3 U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw gegevens, bijvoorbeeld per e‑mail aan privacy@hd.digital. In dat geval is verdere verwerking van uw verzoek echter niet mogelijk. Bovendien heeft het intrekken van uw toestemming geen invloed op de wettigheid van de verwerking van uw gegevens tot op dat moment.

9. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

9.1 Voor de verwerking van persoonsgegevens maken we gebruik van dienstverleners waarmee we een overeenkomst zijn aangegaan voor de verwerking van opdrachten in overeenstemming met de wettelijke vereisten van artikel 28 van de AVG, mits de dienstverleners optreden als verwerkers. Dergelijke dienstverleners ondersteunen ons bijvoorbeeld bij het versturen van e‑mails of bij de technische werking en hosting van de website. Deze dienstverleners kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. Door middel van contractuele overeenkomsten met de dienstverleners zorgen wij ervoor dat deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vereisten van de AVG, zelfs als de gegevensverwerking buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte plaatsvindt in landen waar een passend niveau aan gegevensbescherming anders niet gewaarborgd is en waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. Voor meer informatie over het bestaan van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie en over passende waarborgen en voor een kopie van deze waarborgen kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op privacy@hd.digital.

9.2 Als we onze rechten en verplichtingen met betrekking tot de gebruiksovereenkomst met u overdragen aan een gelieerde onderneming (zie voor meer informatie de relevante algemene voorwaarden), wordt aan die gelieerde onderneming de informatie overgedragen die nodig is om het contract verder te kunnen uitvoeren of om aan wettelijke rechten en plichten te kunnen voldoen. De juridische grondslag hiervoor is artikel 6(1)

9.3 Indien het nodig is om te achterhalen of de software is misbruikt en of er mogelijk gerechtelijke vervolging nodig is of een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat, worden persoonsgegevens doorgegeven aan autoriteiten (in het bijzonder het openbaar ministerie en de belastingdienst), aan onze juridische verdediging en, indien nodig, aan derden die schade hebben opgelopen. Een openbaarmaking kan ook plaatsvinden als dit dient om onze algemene voorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen of als dit vereist is volgens een wettelijk, officieel of gerechtelijk bevel. De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) van de AVG, bijvoorbeeld als de openbaarmaking noodzakelijk is in een juridisch geschil, of artikel 6, lid 1, zin 1, letter c) van de AVG voor zover er een wettelijke verplichting bestaat. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn om het doeleinde te realiseren waarvoor ze zijn verzameld.

10. Verwijderen van persoonsgegevens

De in verband met de diensten verzamelde persoonsgegevens worden door ons opgeslagen totdat de overeenkomst tussen u en ons wordt beëindigd (zie onze algemene voorwaarden voor meer informatie). Na beëindiging van de overeenkomst worden uw klantaccount en alle gerelateerde persoonsgegevens verwijderd. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde in het kader van de diensten verzamelde persoonsgegevens ook na beëindiging van de overeenkomst te bewaren, zullen wij deze gegevens onmiddellijk na afloop van de bewaartermijn verwijderen.

11. Gegevensbeveiliging

We gebruiken technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van gebruikers beschermd zijn tegen verlies, onjuiste wijzigingen of ongeoorloofde toegang door derden. Om een veilige gegevensoverdracht te garanderen, vindt de overdracht van gegevens uitsluitend plaats via “Secure Socket Layer” (SSL).

12. Uw rechten

Als betrokkene in de zin van de AVG hebt u de volgende rechten:

• het recht op informatie over gegevensverwerking en een kopie van de verwerkte gegevens (recht van inzage, artikel 15 van de AVG);

• het recht om te verzoeken om de rectificatie van onjuiste gegevens of om de aanvulling van onvolledige gegevens (recht op rectificatie, artikel 16 van de AVG);

• het recht om te verzoeken om de verwijdering van persoonsgegevens en, indien de persoonsgegevens zijn gepubliceerd, het informeren van andere verwerkingsverantwoordelijken over het verzoek om verwijdering (recht op gegevenswissing, artikel 17 van de AVG);

• het recht om te verzoeken om beperking van de gegevensverwerking (recht op beperking van de verwerking, artikel 18 van de AVG);

• het recht om persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om te verzoeken om de overdracht van dergelijke gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid van gegevens, artikel 20 van de AVG);

• het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens om deze verwerking te voorkomen (recht van bezwaar, artikel 21 van de AVG);

• het recht op informatie over de wezenlijke aspecten van de overeenkomst over gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid, waarin de rollen en verantwoordelijkheden van elke gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de mechanismen en procedures voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen op het gebied van gegevensbescherming zijn geregeld (artikel 26, lid 2 van de AVG);

• het recht om uw instemming te allen tijde in te trekken om de verwerking van gegevens op basis van uw instemming te voorkomen. Het intrekken heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking op basis van de instemming voorafgaand aan het intrekken (herroepingsrecht, artikel 7 van de AVG); en

• het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde maatregelen op het gebied van gegevensverwerking (artikel 21 van de AVG).

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat gegevensverwerking inbreuk maakt op de AVG (recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, artikel 77 van de AVG).

Status: October 2020 / AG


Cooperation Partner / Partenaire de coopération / Samenwerkingspartner / Socio de cooperación / Suradnički partner / Együttműködési partner / Partner di cooperazione / Partner współpracy / Партнер по сотрудничеству / İşbirliği Ortağı / Партнер співробітництва / Parceiro de Cooperação / Partner pro spolupráci / Kooperations Partner

Austria Austria Belgium Croatia
METRO Cash & Carry Österreich GmbH A1 Telekom Austria AG MAKRO Cash & Carry Belgium NV METRO C&C Zagreb d.o.o.
Metro Platz 1 Lassallestraße 9 Nijverheidsstraat 70 Jankomir 31
2331 Vösendorf 1020 Wien 2160 Wommelgem 10090 Zagreb - Susedgrad
Austria Austria Belgium Croatia
Czech Republic France Germany Germany
MAKRO Cash & Carry CR s.r.o. METRO Cash & Carry France SAS METRO Deutschland GmbH paytec GmbH
Jeremiásova 7/1249 5 rue des Grands Prés Metro-Straße 8 Gewerbestr. 52
15500 Praha 5 92024 Nanterre Cedex 40235 Düsseldorf 82211 Herrsching
Czech Republic France Germany Germany
Hungary Italy Netherlands Poland
METRO Kereskedelmi Kft. METRO Italia Cash and Carry S.p.A. MAKRO Cash & Carry Nederland B.V. MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
Budapark, Keleti 3 Via XXV Aprile, 23 De Flinesstraat 9 Al. Krakowska 61
2041 Budaörs 20097 San DonatoMilanese 1114 AL Amsterdam-Duivendrecht 02-183 Warszawa
Hungary Italy Netherlands Poland
Portugal Romania Russia Slovakia
MAKRO Cash & Carry Portugal, S.A. METRO Cash & Carry Romania srl METRO Cash & Carry OOO METRO Cash & Carry Slovakia, s.r.o.
Rua Quinta do Paizinho, 1 51 N Theodor Pallady Blvd Leningradskoye Shosse, 71 G, bld 2 Senecká cesta 1881
Portela de Carnaxide Building C6, Frame A, Sector 3 125445 Moscow 900 28 Ivanka Pri Dunaji
2794-066 Carnaxide Bucharest
Portugal Romania Russia Slovakia
Spain Turkey Ukraine
MAKRO España METRO Grosmarket Bakirköy Alisveris METRO C&C Ukraine Ltd.
Paseo Imperial, 40 Hizmetleri Ticaret Sirketi Ltd. Sti. 43, Petra Grygorenka Street
28005 Madrid Kocman Caddesi 02140 Kiev
34540 Günesli-Bakirköy (Istanbul)
Spain Turkey Ukraine