Politica de confidențialitate a Hospitality Digital GmbH – DISH WEBSITE

Tratăm cu seriozitate protecția datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor noștri. Prin urmare, următoarea Politică de confidențialitate are scopul de a vă informa despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 („RGPD”). În special, vă explicăm ce date cu caracter personal colectăm, în ce scopuri prelucrăm aceste date cu caracter personal, ce tehnologii folosim, cui transferăm date cu caracter personal și ce drepturi aveți în baza RGPD.

1. Informații generale

1.1 Operatorul, în sensul RGPD, este Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf („H.d”, „noi” sau „pe noi”). Pentru anumite activități de prelucrare în legătură cu Serviciile, Afiliații noștri acționează ca operatori de date asociați nouă. Puteți regăsi o listă a Afiliaților noștri aici. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate doar de către Afiliatul care se află la punctul dumneavoastră de lucru.

1.2 Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, puteți contacta Responsabilul nostru cu protecția datelor, utilizând următoarele date de contact: Hospitality Digital GmbH, Responsabil cu protecția datelor, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, e-mail: privacy@hd.digital. Datele de contact ale responsabililor cu protecția datelor din partea Afiliaților noștri pot fi regăsite aici.

1.3 Termenii folosiți în această Politică de confidențialitate au aceeași semnificație definită în Clauzele și Condițiile noastre Generale, cu excepția cazului în care se specifică în mod explicit altfel în prezentul document.

A. Prelucrarea datelor cu caracter personal pe site-ul nostru web

2. Prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal la accesarea site-ului nostru web

2.1 Atunci când accesați și utilizați site-ul nostru web prin dispozitivul dumneavoastră (acesta poate fi computerul, telefonul mobil sau un dispozitiv cu internet activat), prelucrăm automat datele cu caracter personal. Acest proces include

• adresa IP folosită în prezent de dispozitivul dumneavoastră,

• data și ora la care a fost accesat site-ul web,

• tipul browserului și al sistemului de operare al dispozitivului dumneavoastră;

• site-ul web inițial de pe care ați accesat site-ul nostru web și

• subpaginile vizitate pe site-ul nostru web.

2.2 Prelucrarea adresei IP a dispozitivului dumneavoastră este necesară pentru ca noi să vă putem pune la dispoziție site-ul web și, astfel, pentru a beneficia de funcționalitatea site-ului web. Prelucrarea celorlalte date menționate în Secțiunea 2.1 a prezentei Politici de confidențialitate are loc în scopul securității datelor și al securității sistemelor noastre IT, precum și pentru optimizarea serviciilor noastre și pentru îmbunătățirea site-ului nostru web. Datele menționate în Secțiunea 2.1 din prezenta Politică de confidențialitate sunt stocate într-un fișier jurnal separat și nu sunt legate de alte date cu caracter personal stocate. Evaluarea acestor date, cu excepția scopurilor statistice și, în general, în formă anonimă, se realizează numai în sfera de aplicare a prezentei Politici de confidențialitate. Datele menționate în Secțiunea 2.1 din prezenta Politică de confidențialitate nu vor fi utilizate în scopuri de marketing sau publicitate. Prelucrarea se realizează în baza Articolului 6, alin. 1, teza 1, litera f) din RGPD. Protejarea site-ului nostru web și optimizarea serviciilor noastre reprezintă un interes legitim din partea noastră.

2.3 Datele menționate la Secțiunea 2.1 din prezenta Politică de confidențialitate vor fi stocate până când scopul prelucrării încetează să se aplice. Datele necesare pentru punerea la dispoziție a site-ului web (adresa dumneavoastră IP) vor fi șterse după încheierea sesiunii respective a browserului, adică atunci când părăsiți site-ul web sau când închideți browserul. Ștergerea fișierelor jurnal în care sunt stocate aceste date se face automat și, de obicei, în termen de 14 (paisprezece) zile de la crearea fișierului jurnal. În cazul în care celelalte date menționate în Secțiunea 2.1 a prezentei Politici de confidențialitate sunt procesate de noi și în scopuri de evaluare, acest proces se efectuează fără referire la adresa IP, astfel încât să nu mai putem stabili o referință personală.

3. Module cookie

Pentru a ne asigura că serviciile noastre și site-ul nostru web sunt cât mai ușor de utilizat și pentru a permite utilizarea anumitor funcții ale site-ului web, folosim așa-numitele module cookie. Acestea sunt fișiere text de mici dimensiuni, care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră de către browserul pe care îl utilizați. Un fișier text de acest tip conține un șir de caractere specific, care permite identificarea browserului în mod unic la accesarea ulterioară a site-ului web. De exemplu, modulele cookie pot fi utilizate pentru a recunoaște automat la următoarea vizită anumite setări ale site-ului web selectate de dumneavoastră. Unele dintre modulele cookie pe care le utilizăm sunt necesare pentru a vă pune la dispoziție site-ul web (module cookie necesare din punct de vedere tehnic). Alte module cookie sunt utilizate pentru a analiza comportamentul dumneavoastră de utilizare (module cookie de analiză) sau în scopuri de publicitate (module cookie de publicitate). Unele dintre modulele cookie pe care le folosim sunt șterse după încheierea unei sesiuni, adică după închiderea browserului (module cookie de sesiune). Alte module cookie rămân pe dispozitivul dumneavoastră și ne permit să recunoaștem browserul dumneavoastră la următoarea accesare a site-ului nostru web (module cookie persistente). Vă puteți configura browserul astfel încât să fiți informat cu privire la plasarea de module cookie și puteți decide de la caz la caz acceptarea sau excluderea acestora, în anumite cazuri sau în general. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați funcția de ajutor a browserului dumneavoastră. Browserul dumneavoastră conține, de asemenea, setări care împiedică plasarea de module cookie. Ca utilizator, aveți, prin urmare, un control deplin asupra utilizării modulelor cookie. Modificând setările din browserul dumneavoastră, puteți dezactiva sau restricționa transmiterea de module cookie (și, prin urmare, vă puteți opune creării de pseudonime în conformitate cu art. 15, alineatul 3 din Legea germană privind serviciile telemedia - TMG). Modulele cookie care au fost deja salvate pot fi șterse oricând. Acest lucru se poate realiza, de asemenea, automat, prin setarea browserului în consecință. Anumite module cookie oferă și alte opțiuni tehnice (cum ar fi setarea unui „modul cookie de renunțare”) pentru a vă opune folosirii de module cookie. Puteți regăsi informații cu privire la acest aspect în descrierea detaliată de mai jos referitoare la module cookie. Cu toate acestea, funcționalitatea site-ului nostru web poate fi limitată în cazul în care modulele cookie sunt împiedicate să fie plasate. Mai precis:

3.1 Pentru a permite site-ului web să funcționeze corect, folosim module cookie necesare din punct de vedere tehnic, de exemplu pentru a stoca setările de limbă și informațiile de conectare. Baza legală pentru prelucrarea modulelor cookie necesare din punct de vedere tehnic este Articolul 6, alin. 1, teza 1, litera f) din RGPD. Funcționalitatea site-ului nostru web reprezintă un interes legitim.

3.2 Folosim module cookie de analiză care ne permit să urmărim utilizarea site-ului nostru web, de exemplu, de la ce site web terț ați pornit pentru a ajunge pe site-ul nostru web, ce subpagini ale site-ului nostru web accesați, pe ce linkuri ați făcut clic și cu ce frecvență. Datele colectate despre dumneavoastră în acest mod sunt pseudonimizate de noi prin măsuri tehnice de precauție. După pseudonimizare, nu mai este posibilă conectarea directă cu datele de Utilizator. Datele nu vor fi stocate împreună cu alte date cu caracter personal. Utilizarea modulelor cookie de analiză servește la îmbunătățirea site-ului nostru web și a conținutului oferit. Acceptând „bannerul privind modulele cookie”, consimțiți la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin module cookie de analiză. Aceste date cu caracter personal sunt prelucrate în baza Articolului 6, alin. 1, teza 1, litera a) din RGPD. Utilizăm următoarele module cookie de analiză:

• Folosim Adobe Analytics, un serviciu al Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Republica Irlanda; „Adobe”). Acest serviciu utilizează module cookie care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării site-ului web de către dumneavoastră. Informațiile generate de modulele cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise serverelor Adobe din Irlanda, unde vor fi anonimizate și apoi transmise și stocate pe serverele din SUA, pentru prelucrare ulterioară. Adobe folosește aceste informații pentru a evalua, pentru noi, utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru web, pentru a compila rapoarte despre activitatea site-ului nostru web pentru noi și pentru a ne furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului web și a internetului. În cazul în care este necesar prin lege sau în cazul în care aceste informații sunt prelucrate în numele Adobe, aceste informații pot fi transferate către terțe părți. Adresa dumneavoastră IP nu va fi în niciun caz corelată cu alte date Adobe. Puteți refuza utilizarea modulelor cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dumneavoastră; cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți beneficia de funcționalitatea completă a acestui site web. Prelucrarea datelor de către Adobe poate fi oprită în orice moment, cu efect ulterior. Puteți afla mai multe la adresa: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html . • Folosim, de asemenea, Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; „Google”). Google Analytics utilizează de asemenea module cookie. Informațiile generate de modulele cookie despre utilizarea site-ului web de către dumneavoastră sunt, de obicei, transferate către un server Google din SUA și stocate acolo. Cu toate acestea, înainte de acest demers, Google va scurta adresa dumneavoastră IP pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau ale altor state membre ale Acordului privind Spațiul Economic European. Adresa IP completă poate fi transmisă unui server Google din SUA doar în cazuri excepționale, unde va fi ulterior scurtată. În numele nostru, Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web de către dumneavoastră, pentru a compila rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și pentru a ne furniza alte servicii referitoare la utilizarea site-ului web și a internetului. Adresa IP transmisă de browserul dumneavoastră în contextul Google Analytics nu este contopită cu alte date Google. Puteți refuza utilizarea modulelor cookie selectând setările corespunzătoare din browserul dumneavoastră. Puteți, de asemenea, să împiedicați Google să colecteze datele generate de modulele cookie și referitoare la utilizarea site-ului web de către dumneavoastră (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și să prelucreze aceste date, prin descărcarea și instalarea plug-inului aferent browserului, disponibil în următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

B. Prelucrarea datelor cu caracter personal la înregistrarea pentru și la utilizarea Serviciilor noastre

4. Înregistrarea pentru Servicii

4.1 Accesarea site-ului nostru web este posibilă inițial fără înregistrare pentru Serviciile noastre.

4.2 Cu toate acestea, dacă doriți să utilizați Serviciile noastre (a se vedea în detaliu Clauzele și Condițiile noastre Generale), înregistrarea este obligatorie. La înregistrarea cu succes, se încheie un acord cu privire la utilizarea Serviciilor noastre, între dumneavoastră și H.d.

4.3 Vă rugăm să rețineți că înregistrarea pentru Serviciile noastre este posibilă numai dacă aveți un cont pe DISH, o platformă furnizată de DISH Plus GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Germania. Puteți regăsi informații despre modul în care DISH prelucrează datele cu caracter personal în secțiunea referitoare la confidențialitate, pe www.dish.co.

4.4 După ce v-ați înregistrat la DISH, urmează să vă informăm periodic prin e-mail, prin mesaje de tip push (aplicația DISH) și/sau prin SMS, despre ofertele, produsele și promoțiile actuale, în condițiile din articolul 7 alineatul 3 din Legea privind concurenţa neloială. Această comunicare de marketing poate include, în mod suplimentar, oferte, produse și promoții oferite de către partenerii noștri de marketing din sectorul digitalizării şi din industria ospitalităţii. Cu toate acestea, adresa dumneavoastră de e-mail, numărul de telefon mobil sau alte informații personale nu vor fi transmise partenerilor noștri de marketing în acest context. Datele cu caracter personal colectate pe parcursul înregistrării vor fi utilizate doar în scopul expedierii de buletine informative/mesaje tip push la adresa dumneavoastră de e-mail și la numărul dumneavoastră de telefon mobil/SMS și vor fi prelucrate numai dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la această prelucrare a datelor. Prelucrarea se realizează în baza articolului 6 alineatul 1 teza 1 lit. a) din GDPR.

4.5 Puteți refuza utilizarea numărului dumneavoastră de telefon mobil și a adresei de e-mail pentru scopurile menţionate la 5.1., în orice moment, folosind funcția de deconectare specificată. Pentru revocare, nu sunt generate costuri suplimentare cu excepţia costurilor de transfer, în funcție de tarifele de bază.

5. Utilizarea Serviciilor

5.1 Vom prelucra datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat în timpul procesului de înregistrare (a se vedea Secțiunea 4) și orice alte date cu caracter personal pe care le-ați putea furniza pe durata contractului (de exemplu, informații suplimentare despre activitatea dumneavoastră sau informații referitoare la momentul utilizării Software-ului), pentru a vă putea oferi Serviciile, în special pentru a pune la dispoziție Spațiul de stocare, Software-ul, Serviciile de solicitare, Sub-domeniul și Serviciile de consultanță, precum și Serviciile suplimentare. În cazul în care clientul decide să utilizeze Serviciul de solicitare, H.d va transmite furnizorilor terți informații despre disponibilitatea locală a activității clientului (adică detalii despre disponibilitatea locală și temporală, de exemplu, adresa și programul de lucru al companiei), iar aceștia pot publica aceste informații (a se vedea în detaliu Clauzele și Condițiile noastre Generale).

5.2 Pentru a vă furniza Serviciile de consultanță, datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat în timpul procesului de înregistrare (a se vedea Secțiunea 4) și orice alte date cu caracter personal pe care le-ați putea furniza pe durata contractului vor fi prelucrate de către Afiliatul nostru cu sediul la punctul dumneavoastră de lucru (a se vedea Secțiunea 1.1). Serviciile de consultanță includ, printre altele, servicii privind configurarea inițială a Software-ului, cea mai bună utilizare posibilă pe termen lung a Software-ului (de exemplu, caracteristicile care pot fi adăugate) și modul în care o asemenea utilizare ar putea îmbunătăți situația dumneavoastră generală comercială. Serviciile de consultanță pot include, în plus, recomandarea de instrumente și servicii suplimentare care corespund Software-ului.

5.3 Noi și Afiliații noștri prelucrăm de asemenea datele dumneavoastră pentru a vă transmite informații referitoare la contract prin e-mail, SMS sau prin poștă convențională sau pentru a vă contacta pentru a stabili întâlniri pentru vizitele la fața locului, care sunt necesare pentru furnizarea Serviciilor, în special a Serviciilor de consultanță ( de exemplu pentru a vă ajuta cu instalarea Software-ului).

5.4 Prelucrarea datelor cu caracter personal descrise în această Secțiune 5 este necesară pentru executarea contractului și pentru a vă putea furniza Serviciile. Baza legală o constituie Articolul 6, alin. 1, teza 1, litera b) din RGPD.

6. Analiza Clientului și Marketing

6.1 Afiliații noștri vor prelucra datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat în timpul procesului de înregistrare (a se vedea Secțiunea 4) și orice alte date cu caracter personal pe care le-ați putea furniza pe parcursul perioadei contractuale, pentru a analiza și verifica dacă aveți deja o relație contractuală separată existentă cu respectivul Afiliat (de exemplu, deoarece sunteți un client METRO/MAKRO, o astfel de relație contractuală reprezintă un „Contract cu Afiliatul”).

6.2 În cazul unui Contract existent cu Afiliatul, Afiliatul nostru va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a actualiza și completa datele esențiale de client și datele de contact existente, pentru a asigura exactitatea datelor.

6.3 În plus, Afiliatul nostru va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a optimiza relația cu dumneavoastră în calitate de client, în scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră de client. Acest proces poate include recomandări cu privire la modul în care Serviciile s-ar putea integra, în cel mai bun caz, cu alte instrumente și servicii pe care le folosiți (de exemplu, modificări ale meniului dumneavoastră). În aceste scopuri, Afiliatul nostru ar putea contopi datele pe care le-a primit prin Contractul cu Afiliatul cu datele cu caracter personal primite în legătură cu Serviciile.

6.4 De asemenea, folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a analiza utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor (de exemplu, cât de des vă conectați la Software). Acest lucru ne permite să stabilim ce părți ale Serviciilor vă interesează în mod deosebit.

6.5 Prelucrarea datelor cu caracter personal descrise în această Secțiune 6.1 - 6.4 este necesară (1) pentru îndeplinirea contractului și pentru a putea furniza Serviciile și (2) în scopul interesului legitim urmărit de noi și de Afiliații noștri. Baza legală o constituie Articolul 6, alin. 1, teza 1, litera b) din RGPD, precum și Articolul 6, alin. 1, teza 1, litera f) din RGPD. Prelucrarea servește interesului nostru legitim de a îmbunătăți serviciul și de a vă oferi cea mai bună experiență posibilă în calitate de client.

6.6 Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate numai pentru marketing direct prin e-mail/SMS sau prin alte mijloace electronice în cazul în care ați fost de acord cu o astfel de utilizare. În această situație, baza legală o constituie Articolul 6, alin. 1, teza 1, litera a) din RGPD.

C. Informații suplimentare cu privire la prelucrare

7. Control comun

Împreună cu Afiliații noștri, am decis să vă oferim anumite Servicii în comun, pentru a vă facilita și îmbunătăți activitatea comercială (Afiliatul responsabil este stabilit în funcție de locația punctului dumneavoastră de lucru și poate fi regăsit în Anexa la aceste Notificări privind protecția datelor). Prin urmare, și noi, și Afiliații noștri, suntem responsabili pentru prelucrarea datelor dumneavoastră descrise mai sus. Mai multe informații despre controlul comun exercitat de noi pot fi regăsite aici.

8. Contact

Ne puteți contacta prin diverse canale:

8.1 Puteți utiliza formularul de contact de pe site-ul nostru web pentru a ne transmite o solicitare. Datele cu caracter personal pe care le introduceți în formularul de contact (numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail și detaliile despre natura solicitării dumneavoastră) vor fi prelucrate numai în scopul de a răspunde la solicitarea dumneavoastră și numai dacă ați făcut clic pe Butonul „Trimite”. Adresa dumneavoastră IP și ora de trimitere a solicitării vor fi stocate. Prelucrarea se realizează în baza Articolului 6, alin. 1, teza 1, litera a) din RGPD.

8.2 Ne puteți contacta, de asemenea, prin telefon sau e-mail. De asemenea, în acest sens, doar datele cu caracter personal necesare pentru a răspunde solicitării dumneavoastră vor fi prelucrate. Prelucrarea se realizează în baza Articolului 6, alin. 1, teza 1, litera a) din RGPD.

8.3 Vă puteți opune stocării datelor dumneavoastră în orice moment, de exemplu, prin e-mail, la adresa privacy@hd.digital. În acest caz, însă, nu este posibilă prelucrarea ulterioară a solicitării dumneavoastră. În plus, revocarea nu are niciun efect asupra legalității prelucrării datelor dumneavoastră până la acel moment.

9. Transferul datelor cu caracter personal către terți

9.1 Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, folosim furnizorii de servicii cu care am încheiat un acord pentru prelucrarea comenzilor, în conformitate cu cerințele legale ale Articolului 28 din RGPD, cu condiția să acționeze în calitate de persoane împuternicite de operator. Astfel de furnizori de servicii ne oferă sprijin, de exemplu, în trimiterea de e-mailuri sau în operarea tehnică și găzduirea site-ului web. Acești furnizori de servicii pot fi situați atât pe teritoriul, cât și în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European. Prin acorduri contractuale cu furnizorii de servicii, ne asigurăm că aceste date cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu cerințele RGPD, chiar dacă prelucrarea datelor are loc în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European, în țări în care nu este garantat, de altă manieră, un nivel adecvat de protecție a datelor și pentru care nu există nicio decizie privind gradul de adecvare din partea Comisiei Europene. Pentru informații suplimentare despre existența unei decizii din partea Comisiei Europene privind gradul de adecvare și despre garanțiile adecvate și pentru a obține o copie a acestor garanții, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru pentru protecția datelor, la adresa de e-mail: privacy@hd.digital.

9.2 Dacă transferăm drepturile și obligațiile noastre din acordul de utilizare încheiat cu dvs. unei Filiale (pentru detalii, vedeți Termenii și condițiile generale relevante), vom transfera unei astfel de Filiale informațiile necesare pentru continuarea derulării contractului sau exercitarea drepturilor legale și îndeplinirea obligațiilor. Baza legală pentru această prevedere este Articolul 6(1).

9.3 Dacă se constată că Software-ul a fost utilizat prin abuz și ar putea fi necesară o trimitere în judecată sau există o obligație legală de divulgare, datele cu caracter personal sunt transmise autorităților (în special autorităților de urmărire penală și autorităților fiscale), apărării noastre, precum și, dacă este necesar, terțelor părți afectate. O divulgare poate avea loc, de asemenea, dacă servește punerii în aplicare a Clauzelor și Condițiilor noastre Generale sau a altor acorduri sau dacă este necesară printr-un ordin legal sau oficial sau printr-o hotărâre judecătorească. Baza legală a prelucrării este Articolul 6 alin. 1, teza 1, lit. f) din RGPD, de exemplu, dacă divulgarea este necesară pentru un litigiu legal sau Articolul 6, alin. 1, teza 1, lit. c) din RGPD, în măsura în care există o obligație legală. Datele vor fi șterse de îndată ce nu vor mai fi necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate.

10. Ștergerea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în legătură cu Serviciile vor fi stocate de noi până la încetarea contractului dintre dumneavoastră și noi (a se vedea în detaliu Clauzele și Condițiile noastre Generale). După rezilierea contractului, contul dumneavoastră de client și toate datele cu caracter personal aferente vor fi șterse. Dacă suntem obligați prin lege să păstrăm anumite date cu caracter personal colectate în legătură cu Serviciile chiar și după rezilierea contractului, vom șterge aceste date imediat ce expiră perioadele de păstrare.

11. Securitatea datelor

Punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice pentru a ne asigura că datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt protejate împotriva pierderilor, modificărilor incorecte sau accesului neautorizat de către terțe părți. Pentru a asigura transmiterea securizată a datelor, transmisia datelor se face exclusiv prin „Secure Socket Layer (SSL)”.

12. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată în sensul RGPD, aveți următoarele drepturi:

• dreptul de a obține informații despre prelucrarea datelor și o copie a datelor prelucrate (dreptul de acces, Articolul 15 din RGPD),

• dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, Articolul 16 din RGPD),

• dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost publicate, informarea celorlalți operatori de date cu privire la solicitarea de ștergere (dreptul la ștergere, Articolul 17 din RGPD),

• dreptul de a solicita restricția prelucrării datelor (dreptul la restricționarea prelucrării, Articolul 18 din RGPD),

• dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și prelucrabil automat și de a solicita transferul acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, Articolul 20 din RGPD),

• dreptul de a vă opune prelucrării datelor pentru a împiedica prelucrarea (dreptul la opoziție, Articolul 21 din RGPD),

• dreptul de a obține informații despre aspectele esențiale ale acordului pentru controlul comun al datelor, în care sunt reglementate rolurile și responsabilitățile fiecărui operator de date comun cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la mecanismele și procedurile pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate în ceea ce privește protecția datelor (Articolul 26, alin. 2 din RGPD),

• dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, pentru a preveni prelucrarea datelor pe baza consimțământului dumneavoastră. Revocarea nu are nicio influență asupra legalității prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul la revocare, Articolul 7 din RGPD), precum și

• dreptul de a vă opune anumitor măsuri de prelucrare a datelor (Articolul 21 din RGPD).

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în cazul în care considerați că prelucrarea datelor încalcă RGPD (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, Articolul 77 din RGPD).

Status: October 2020


Cooperation Partner / Partenaire de coopération / Samenwerkingspartner / Socio de cooperación / Suradnički partner / Együttműködési partner / Partner di cooperazione / Partner współpracy / Партнер по сотрудничеству / İşbirliği Ortağı / Партнер співробітництва / Parceiro de Cooperação / Partner pro spolupráci / Kooperations Partner

Austria Austria Belgium Croatia
METRO Cash & Carry Österreich GmbH A1 Telekom Austria AG MAKRO Cash & Carry Belgium NV METRO C&C Zagreb d.o.o.
Metro Platz 1 Lassallestraße 9 Nijverheidsstraat 70 Jankomir 31
2331 Vösendorf 1020 Wien 2160 Wommelgem 10090 Zagreb - Susedgrad
Austria Austria Belgium Croatia
Czech Republic France Germany Germany
MAKRO Cash & Carry CR s.r.o. METRO Cash & Carry France SAS METRO Deutschland GmbH paytec GmbH
Jeremiásova 7/1249 5 rue des Grands Prés Metro-Straße 8 Gewerbestr. 52
15500 Praha 5 92024 Nanterre Cedex 40235 Düsseldorf 82211 Herrsching
Czech Republic France Germany Germany
Hungary Italy Netherlands Poland
METRO Kereskedelmi Kft. METRO Italia Cash and Carry S.p.A. MAKRO Cash & Carry Nederland B.V. MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
Budapark, Keleti 3 Via XXV Aprile, 23 De Flinesstraat 9 Al. Krakowska 61
2041 Budaörs 20097 San DonatoMilanese 1114 AL Amsterdam-Duivendrecht 02-183 Warszawa
Hungary Italy Netherlands Poland
Portugal Romania Russia Slovakia
MAKRO Cash & Carry Portugal, S.A. METRO Cash & Carry Romania srl METRO Cash & Carry OOO METRO Cash & Carry Slovakia, s.r.o.
Rua Quinta do Paizinho, 1 51 N Theodor Pallady Blvd Leningradskoye Shosse, 71 G, bld 2 Senecká cesta 1881
Portela de Carnaxide Building C6, Frame A, Sector 3 125445 Moscow 900 28 Ivanka Pri Dunaji
2794-066 Carnaxide Bucharest
Portugal Romania Russia Slovakia
Spain Turkey Ukraine
MAKRO España METRO Grosmarket Bakirköy Alisveris METRO C&C Ukraine Ltd.
Paseo Imperial, 40 Hizmetleri Ticaret Sirketi Ltd. Sti. 43, Petra Grygorenka Street
28005 Madrid Kocman Caddesi 02140 Kiev
34540 Günesli-Bakirköy (Istanbul)
Spain Turkey Ukraine