Hospitality Digital GmBH – DISH WEBSITE Gizlilik Politikası

Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin korunmasını ciddiye alırız. Bu nedenle, aşağıdaki Gizlilik Politikası, 2016/679 Yönetmeliği (AB) (“GDPR”) doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sizi bilgilendirme amacı taşımaktadır. Özellikle; hangi kişisel verileri topladığımızı, bu kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimizi, hangi teknolojileri kullandığımızı, kişisel verileri kime aktardığımızı ve GDPR çerçevesinde hangi haklara sahip olduğunuzu açıklamaktayız.

1. Genel Bilgiler

1.1 GDPR bağlamında Veri Sorumlusu, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf adresinde yer alan Hospitality Digital GmbH (“H.d”, “biz” veya “bizi/bize/bizde/bizden/bizim”) şirketidir. Hizmetler ile bağlantılı belirli işleme faaliyetlerinde Bağlı Kuruluşlarımız, bizimle birlikte veri sorumlusu olarak hareket eder. Bağlı Kuruşlarımızın bir listesini burada bulabilirsiniz. Kişisel verileriniz, yalnızca faaliyet gösterdiğiniz yerde bulunan Bağlı Kuruluş tarafından işlenecektir.

1.2 Kişisel verilerin korunmasına ilişkin sorularınız olması durumunda aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak Veri Koruma Görevlimiz ile iletişime geçebilirsiniz: Hospitality Digital GmbH, Data Protection Officer, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, e-posta: privacy@hd.digital. Bağlı Kuruşlarımızın veri koruma görevlilerinin iletişim bilgileri burada bulunabilir.

1.3 Bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, burada aksi açıkça belirtilmedikçe, Genel Şartlar ve Koşullar belgemizde tanımlı anlamı taşımaktadır.

A. Kişisel Verilerin İnternet Sitemizde İşlenmesi

2. İnternet Sitemize Erişildiğinde Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi

2.1 Siz uçbirim aygıtınız (bilgisayarınız, cep telefonunuz veya internet özelliği bulunan benzer bir uçbirim aygıtı olabilir) aracılığıyla internet sitemize eriştiğinizde ve internet sitemizi kullandığınızda kişisel verileri otomatik olarak işleriz. Bu verilere aşağıdakiler dahildir:

• Uçbirim aygıtınız tarafından kullanılmakta olan IP adresi,

• İnternet sitesine erişilen tarih ve saat,

• Uçbirim aygıtınızın tarayıcı tipi ve işletim sistemi;

• İnternet sitemize üzerinden eriştiğiniz internet sitesi ve

• İnternet sitemizde ziyaret edilen alt sayfalar.

2.2 Uçbirim aygıtınızın IP adresinin işlenmesi, internet sitesini size sunabilmemiz için gerekli olup internet sitesinin işlevselliğine hizmet eder. Bu Gizlilik Politikasında bölüm 2.1’de bahsi geçen diğer veriler, veri güvenliği ve BT sistemlerimizin güvenliğini sağlamaya dair amaçların yanı sıra hizmetlerimizin optimizasyonu ve internet sitemizin iyileştirilmesi amacıyla işlenir. Bu Gizlilik Politikasında bölüm 2.1’de bahsi geçen veriler, ayrı bir günlük dosyasında saklanır ve saklanan diğer kişisel verilere bağlanmaz. Bu verilere ilişkin değerlendirmeler, istatistiksel amaçlı ve genellikle anonim olarak gerçekleştirilenler hariç olmak üzere, yalnızca bu Gizlilik Politikası kapsamında gerçekleştirilir. Bu Gizlilik Politikasında bölüm 2.1’de bahsi geçen veriler, pazarlama veya reklam amaçları doğrultusunda kullanılmayacaktır. İşleme, GDPR Madde 6, paragraf 1, cümle 1, bent f) uyarınca gerçekleştirilir. İnternet sitemizi korumak ve hizmetlerimizi optimize etmek, bizim açımızdan meşru bir menfaattir.

2.3 Bu Gizlilik Politikasında bölüm 2.1’de bahsi geçen veriler, işleme amacı geçerliliğini yitirene kadar saklanacaktır. İnternet sitesinin sunulması için gerekli veriler (IP adresiniz), ilgili tarayıcı oturumu sonlandıktan sonra, yani internet sitesinden çıkış yaptığınızda veya tarayıcınızı kapattığınızda silinecektir. Bu verilerin saklandığı günlük dosyaları, günlük dosyasının oluşturulmasından itibaren genellikle on dört (14) gün içinde otomatik olarak silinir. Bu Gizlilik Politikasında bölüm 2.1’de bahsi geçen diğer verilerin de tarafımızca değerlendirme amacıyla işlenmesi durumunda bu işlem, kişisel bir bağlantı kurmamıza imkan vermeyecek şekilde, IP adresine atıfta bulunmadan gerçekleştirilir.

3. Çerezler

Hizmetlerimiz ve internet sitemizi mümkün olduğunca kullanıcı dostu kılmak ve internet sitesinin belirli işlevlerinin kullanılmasını sağlamak adına Çerezler adı verilen dosyalar kullanırız. Bunlar, tarayıcınız tarafından uçbirim aygıtınızda saklanan küçük metin dosyalarıdır. Bu tür bir metin dosyası, internet sitesine tekrar erişildiğinde tarayıcının benzersiz olarak tanımlanmasını sağlayan özgün bir karakter dizisi içerir. Çerezler örneğin, seçmiş olduğunuz belirli internet sitesi ayarlarının sonraki ziyaretinizde otomatik olarak tanınması amacıyla kullanılabilir. Kullandığımız Çerezlerden bazıları, size internet sitesini sunmamız için gereklidir (teknik olarak gerekli Çerezler). Diğer Çerezler, kullanım davranışınızı analiz etmek (analiz Çerezleri) veya reklam amacıyla (reklam Çerezleri) kullanılır. Kullandığımız Çerezlerden bazıları, bir oturum sonlandıktan sonra, yani tarayıcınızı kapatmanızdan sonra silinir (oturum Çerezleri). Diğer Çerezler, uçbirim aygıtınızda kalır ve internet sitemizi bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar (kalıcı Çerezler). Tarayıcınızı, Çerezlerin yerleştirilmesi konusunda bilgilendirilmenizi sağlayacak şekilde ayarlayabilir ve bunların ayrı ayrı kabulüne karar verebilir ya da belirli durumlar için veya genel olarak Çerezlerin kabulünü iptal edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım işlevine başvurun. Tarayıcınızda Çerezlerin yerleştirilmesini engelleyen ayarlar da mevcuttur. Dolayısıyla kullanıcı olarak, Çerezlerin kullanımı tamamen sizin kontrolünüzdedir. Tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek, çerezlerin iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Halihazırda kaydedilmiş çerezler herhangi bir zamanda silinebilir. Bu işlem, tarayıcınız uygun şekilde ayarlanarak otomatik olarak da gerçekleştirilebilir. Belirli Çerezler, Çerez kullanımına itiraz edilebilmesi için başka teknik seçenekler de (“izni geri çekme Çerezi ” ayarlamak gibi) sunar. Bu konuya ilişkin bilgiler, aşağıda bulunan ilgili, ayrıntılı Çerez açıklamasında bulunabilir. Bununla birlikte, Çerezlerin yerleştirilmesi engellenirse internet sitemizin işlevselliği sınırlanabilir. Ayrıntılı olarak:

3.1 İnternet sitesinin düzgün çalışmasını sağlamak, örneğin dil ayarlarını ve oturum açma bilgilerini saklamak için teknik olarak gerekli Çerezler kullanırız. Teknik olarak gerekli Çerezlerle toplanan verileri Şirketimizin, web sitemizin işlevselliğini sağlamak meşru menfaati gereği GDPR'nin 6(1)(1)(f). maddesinde düzenlenen hukuka uygunluk sebebine dayanarak işlemekteyiz.

3.2 İnternet sitemizi kullanımınızı, örneğin hangi üçüncü taraf internet sitesinden geldiğinizi, internet sitemizin hangi alt sayfalarını ziyaret ettiğinizi, hangi bağlantıları tıkladığınızı ve bunları ne sıklıkla tıkladığınızı izlememizi sağlayan analiz Çerezleri kullanırız. Bu yöntemle hakkınızda toplanan veriler, bizim tarafımızdan teknik önlemler yoluyla isimsiz hale getirilir. İsimsizleştirme işleminden sonra verilerin doğrudan Kullanıcıya atanması mümkün olmaz. Veriler, diğer kişisel veriler ile birlikte saklanmayacaktır. Analiz Çerezlerinin kullanılması, internet sitemizi ve burada sunulan içeriği iyileştirmemize hizmet eder. “Çerez bildirimimizi” kabul ederek, kişisel verilerinizin analiz Çerezleri ile işlenmesini onaylamış olursunuz. Bu kişisel veriler, GDPR Madde 6, paragraf 1, cümle 1, bent a) uyarınca işlenir. Aşağıdaki analiz Çerezlerini kullanırız:

• Bir Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, İrlanda Cumhuriyeti; "Adobe") hizmeti olan Adobe Analytics’i kullanırız. Bu hizmet, uçbirim aygıtınızda saklanan ve internet sitesi kullanımınızın bir analizini sağlayan Çerezler kullanır. Bu internet sitesini kullanımınız hakkında Çerez tarafından oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil olmak üzere) İrlanda’daki Adobe sunucularına iletilir ve burada, isimsiz hale getirilip ileri işlemeye tabi tutulmak üzere ABD’deki sunuculara iletilir ve bu sunucularda saklanır. Adobe bu bilgileri, bizim için internet sitesi kullanımınızı değerlendirmek, bizim için internet sitesindeki aktivitelerinize dair raporlar derlemek ve internet sitesi ile internet kullanımına ilişkin diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanır. Yasaların gerektirmesi veya bu tür bilgilerin Adobe adına işlenmesi halinde bu tür bilgiler üçüncü taraflara aktarılabilir. IP adresiniz hiçbir koşul altında diğer Adobe verileriyle eşleştirilmeyecektir. Tarayıcınızdaki uygun ayarları seçerek Çerezlerin kullanılmasını reddedebilirsiniz. Bununla birlikte, bunu yapmanız halinde internet sitesinin işlevselliğinden tamamen yararlanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Adobe tarafından yürütülen veri işlenmeye, gelecekte etkili olmak üzere herhangi bir zamanda itiraz edilebilir. Daha fazla bilgiye http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html adresinden ulaşabilirsiniz. .

• Ayrıca, Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; "Google") tarafından sağlanan bir internet analiz hizmeti olan Google Analytics de kullanırız. Google Analytics de Çerezlerden yararlanır. Çerezler tarafından bu internet sitesini kullanımınıza ilişkin oluşturulan bilgiler, genellikle ABD’de bulunan bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bununla birlikte, bu aktarımdan önce Google, Avrupa Birliği üye ülkeleri içinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması tarafı olan diğer ülkeler içinde IP adresinizi kısaltacaktır. IP adresinin tamamı, yalnızca istisnai durumlarda olmak üzere ABD’deki bir Google sunucusuna iletilip orada kısaltılır. Google bu bilgileri, bizim adımıza, internet sitesi kullanımınızı değerlendirmek, internet sitesindeki aktivitelerinize dair raporlar derlemek ve internet sitesi ile internet kullanımına ilişkin diğer hizmetleri bize sağlamak amacıyla kullanır. Tarayıcınız tarafından Google Analytics bağlamında iletilen IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmez. Tarayıcınızdaki uygun ayarları seçerek Çerezlerin kullanılmasını reddedebilirsiniz. Ayrıca, Google’ın Çerezler tarafından oluşturulan ve internet sitesi kullanımınızla ilişkili olan (IP adresiniz dahil olmak üzere) verileri toplamasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini, aşağıdaki bağlantıda yer alan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

B. Kişisel Verilerin Hizmetlerimiz İçin Kaydolunurken ve Hizmetlerimiz Kullanılırken İşlenmesi

4. Hizmetler İçin Kaydolma

4.1 Başlangıçta, Hizmetlerimiz için kaydolmadan internet sitemize erişebilirsiniz.

4.2 Bununla birlikte, Hizmetlerimizi kullanmak istemeniz halinde (ayrıntılı olarak Genel Şartlar ve Koşullarımıza bakın) kayıt zorunludur. Başarılı bir şekilde kaydolduktan sonra, siz ve H.d arasında Hizmetlerimizi kullanmanıza ilişkin bir anlaşma akdedilmiş olur.

4.3 Lütfen Hizmetlerimiz için kaydolmanın ancak, DISH Plus GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Almanya tarafından sunulan bir platform olan DISH sisteminde hesabınız bulunması ile mümkün olduğunu unutmayın. DISH’in kişisel verileri nasıl işlediğine dair bilgileri www.dish.co adresindeki gizlilik bölümünde bulabilirsiniz.

4.4 DISH'e kaydınız yapıldıktan sonra size düzenli olarak ve Haksız Rekabet Yasasının 7. Maddesi, 3. Fıkrasında yer alan koşulları dikkate alarak, e-posta, Push-mesajı (DISH uygulaması) ve / veya SMS yoluyla güncel fırsatlar, ürünler ve faaliyetler hakkında bilgi vereceğiz. Bu pazarlama iletişimi, dijitalleşme ve gastronomi sektöründeki pazarlama ortaklarımız tarafından bize sağlanan fırsatları, ürünleri ve reklam faaliyetlerini de kapsayabilir. Fakat bu bağlamda e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız veya diğer kişisel verileriniz pazarlama ortaklarımıza verilmeyecektir. Kayıt esnasında alınan kişisel verileriniz sadece e-posta adresinize ve cep telefonu numaranıza haber bülteni / Push mesajı ve SMS gönderimi için kullanılacaktır ve sadece bu veri işlemi için onayınızı verdiğiniz takdirde işleme alınacaktır. Bu işlem, DSGVO'nun 6. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Bendi, harf a) uyarınca gerçekleşmektedir.

4.5 Cep telefonu numaranızın ve e-posta adresinizin Madde 4.4 altında belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmasına istediğiniz zaman belirtilen çıkış fonksiyonlarını kullanarak itiraz edebilirsiniz. İtiraz etmeniz durumunda, temel tarifenin aktarım masrafları dışında başka bir masraf oluşmayacaktır.

5. Hizmetlerin Kullanımı

5.1 Kayıt işlemi sırasında sağlamış olduğunuz kişisel verileri (bkz. Bölüm 4) ve sözleşme süresince sağlayabileceğiniz diğer kişisel verileri (örneğin, işiniz ile ilgili ilave bilgiler veya Yazılımı kullandığınız zamana ilişkin bilgileri), size Hizmetleri sunabilmek, özellikle de Depolama Alanını, Yazılımı, talep hizmetlerini, Alt Alanı, Danışmanlık Hizmetlerini ve İlave Hizmetleri sağlayabilmek için işleyeceğiz. Müşterinin talep hizmetlerini kullanmaya karar vermesi durumunda H.d, müşterinin işletmesinin yerel bulunurluğu hakkındaki bilgileri (yerel ve zamana özel bulunurluğa ilişkin bilgiler; örn. şirketin adresi ve çalışma saatleri) bu bilgileri yayınlayabilecek üçüncü taraf sağlayıcılarına iletecektir (ayrıntılı olarak Genel Şartlar ve Koşullarımıza bakın).

5.2 Size Danışmanlık Hizmetleri sağlamak için kayıt işlemi sırasında sağlamış olduğunuz kişisel veriler (bkz. Bölüm 4) ve sözleşme süresince sağlayabileceğiniz diğer kişisel veriler, faaliyet gösterdiğiniz konumda yer alan Bağlı Kuruluşumuz tarafından işlenecektir (bkz. Bölüm 1.1). Danışmanlık Hizmetleri, diğer hizmetlere ilaveten, Yazılımın ilk kurulumu, Yazılımın mümkün olan en iyi uzun süreli kullanımı (örn. hangi özelliklerin ekleneceği) ve bu tür bir kullanımın genel iş durumunuzu nasıl iyileştirebileceğine yönelik hizmetleri içerir. Danışmanlık Hizmetleri arasında ayrıca, Yazılıma karşılık gelen ilave araçlar ve hizmetlerin size önerilmesi de yer alabilir.

5.3 Biz ve Bağlı Kuruluşlarımız, verilerinizi, sözleşme ile ilgili bilgileri e-posta, SMS veya geleneksel posta yoluyla size göndermek ve Hizmetleri, özellikle de Danışmanlık Hizmetlerini (örneğin Yazılımı yüklemenize yardımcı olmak için) sağlamak için gerekli olan saha ziyaretlerine yönelik randevu almak üzere sizinle iletişime geçmek amacıyla da işleriz.

5.4 Bu Bölüm 5 içinde açıklanan kişisel verilerin işlenmesi, sözleşme koşullarının yerine getirilmesi ve Hizmetlerin sağlanabilmesi için gereklidir. Yasal dayanak, GDPR Madde 6, paragraf 1, cümle 1, bent b)’dir.

6. Müşteri Analizi ve Pazarlama

6.1 Bağlı Kuruluşlarımız, kayıt işlemi sırasında sağlamış olduğunuz kişisel verileri (bkz. Bölüm 4) ve sözleşme süresince sağlayabileceğiniz diğer kişisel verileri, bu tür bir Bağlı Kuruluş ile halihazırda ayrı bir mevcut sözleşmesel ilişkiniz bulunup bulunmadığını (örneğin, METRO/MAKRO müşterisi olduğunuz için bu tür bir sözleşmesel ilişki “Bağlı Kuruluş Sözleşmesi” olacaktır) kontrol etmek ve doğrulamak için işleyecektir.

6.2 Bağlı Kuruluş Sözleşmesi mevcutsa Bağlı Kuruluşumuz, veri doğruluğunu sağlamak adına mevcut müşteri ana verilerinizi ve iletişim verilerinizi güncellemek ve geliştirmek için kişisel verilerinizi işleyecektir.

6.3 Bağlı Kuruluşumuz, sizinle olan müşteri ilişkilerini, müşteri deneyimini iyileştirmek adına optimize etmek için kişisel verilerinizi ayrıca işleyecektir. Bunlar arasında, Hizmetlerin faydalandığınız diğer araçlar ve hizmetler (örneğin, menünüz üzerinde yapılan değişiklikler) ile en iyi şekilde nasıl entegre edilebileceğine dair öneriler yer alabilir. Bu amaçlar doğrultusunda bağlı kuruluşumuz, Bağlı Kuruluş Sözleşmesi kapsamında aldığı verileri, Hizmetler ile bağlantılı olarak aldığı kişisel veriler ile birleştirebilir.

6.4 Kişisel verilerinizi, Hizmetleri kullanımınızı analiz etmek (örneğin, Yazılımda oturum açma sıklığınız) için de kullanırız. Bu analiz, Hizmetlerin hangi kısımlarının özellikle ilginizi çektiğini belirlememizi sağlar.

6.5 Bu Bölüm 6.1 – 6.4 içinde açıklanan kişisel verilerin işlenmesi, (1) sözleşme koşullarının yerine getirilmesi ve Hizmetlerin sağlanabilmesi için ve (2) bizim tarafımızdan ve Bağlı Kuruluşlarımız tarafından gözetilen meşru menfaatler doğrultusunda gereklidir. Yasal dayanak, GDPR Madde 6, paragraf 1, cümle 1, bent b) ve ayrıca GDPR Madde 6, paragraf 1, cümle 1, bent f)’dir. Verilerin işlenmesi, hizmeti iyileştirme ve size mümkün olan en iyi müşteri deneyimini sunma yönündeki meşru menfaatimize hizmet eder.

6.6 Kişisel verileriniz yalnızca, bu tür bir kullanıma onay vermişseniz e-posta/sms veya diğer elektronik yollar aracılığıyla doğrudan pazarlama için kullanılacaktır. Bu durumda yasal dayanak, GDPR Madde 6, paragraf 1, cümle 1, bent a)’dır.

C. İşlemeye İlişkin Diğer Bilgiler

7. Ortak Sorumluluk

Bağlı Kuruluşlarımız ile birlikte, iş faaliyetlerinizi kolaylaştırmak ve geliştirmek amacıyla size ortaklaşa bazı Hizmetler sağlamayı kararlaştırdık (sorumlu Bağlı Kuruluş, faaliyet gösterdiğiniz konuma göre belirlenir ve bu Veri Koruma Bildirimlerinin Ek kısmında bulunabilir). Dolayısıyla, yukarıda açıklanan verilerin sorumluluğundan her iki taraf da sorumludur. Ortak sorumluluk hakkında daha fazla bilgi burada bulunabilir.

8. İletişim

Bize çeşitli kanallar vasıtasıyla ulaşabilirsiniz:

8.1 Bize bir talebinizi iletmek üzere ulaşmak için internet sitemizdeki iletişim formunu kullanabilirsiniz. İletişim formuna girdiğiniz kişisel veriler (adınız ve soyadınız, e-posta adresiniz ve talebinizin niteliğine ilişkin ayrıntılar gereklidir) yalnızca sorunuzu yanıtlama amacıyla ve “Gönder” düğmesine tıklamışsanız işlenecektir. IP adresiniz ve talebi gönderdiğiniz zaman da saklanacaktır. İşleme, GDPR Madde 6, paragraf 1, cümle 1, bent a) doğrultusunda gerçekleştirilir.

8.2 Bizimle telefon veya e-posta üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bu bakımdan da, yalnızca sorunuzu yanıtlamak için gerekli olan kişisel veriler işlenecektir. İşleme, GDPR Madde 6, paragraf 1, cümle 1, bent a) doğrultusunda gerçekleştirilir.

8.3 Verilerinizin saklanmasına, örneğin privacy@hd.digital adresine bir e-posta göndererek dilediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Bununla birlikte, böyle bir durumda talebinizin daha fazla işlenmesi mümkün değildir. Ayrıca, onayı geri almanın, söz konusu zamana kadar verilerinizin işlenmesinin yasaya uygunluğu üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

9. Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflara Aktarılması

9.1 Kişisel verileri işlemek için, GDPR Madde 28’de belirtilen yasal gereklilikler doğrultusunda, işleyici olarak hareket etmeleri koşuluyla, istek işlemeye yönelik bir anlaşma yaptığımız hizmet sağlayıcılardan yararlanırız. Bu tür hizmet sağlayıcılar, bize örneğin e-posta göndermede veya internet sitesinin teknik kullanımı ve barındırılması konusunda destek olur. Bu hizmet sağlayıcılar, Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı içinde ve dışında olabilir. Hizmet sağlayıcılar ile yapılan sözleşmesel anlaşmalar aracılığıyla, veri işlemenin Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı dışında, uygun veri koruma seviyesinin başka bir şekilde garanti edilmediği ve Avrupa Komisyonu’nun yeterlilik kararının mevcut olmadığı ülkelerde gerçekleşmesi durumunda dahi bu kişisel verilerin GDPR gereklilikleri doğrultusunda işlenmesini sağlarız. Avrupa Komisyonu yeterlilik kararının varlığına ve uygun garantilere ilişkin diğer bilgileri edinmek ve bu garantilerin bir kopyasını almak için lütfen privacy@hd.digital adresinden Veri Koruma Görevlimiz ile iletişime geçin.

9.2 Sizinle yapılmış kullanım anlaşmasından haklarımızı ve yükümlülüklerimizi bir İştirak'e (ayrıntılar için lütfen ilgili GŞK'mize bakın) devretmemiz halinde, bahsi geçen İştirak'e sözleşmenin bundan sonraki icrası için veya sırasıyla yasal hakların ifası ve görevlerin yerine getirilmesi için gereken bilgileri devredeceğiz. Bunun yasal dayanağı Madde 6(1)'dir.

9.3 Yazılımın kötüye kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi gereken ve adli kovuşturma gerektirebilecek durumlarda veya açıklamaya yönelik yasal yükümlülüğün mevcut olması durumunda kişisel veriler yetkililere (özellikle kovuşturma yetkililerine ve vergi yetkililerine), hukuki savunma birimimize ve gerekirse zarar gören üçüncü taraflara iletilir. Genel Şartlar ve Koşullarımızın veya diğer anlaşmaların uygulanmasına hizmet etmesi veya yasal ya da resmi bir emir veya mahkeme emri tarafından gerekli kılınması durumunda da bir ifşa yapılabilir. İşlemenin yasal dayanağı, örneğin, hukuki bir ihtilafta ifşa gerekliyse GDPR Madde 6, paragraf 1, cümle 1, bent f)’dir. Kanuni zorunluluk mevcut olduğu durumda ise dayanak GDPR Madde 6, paragraf 1, cümle 1, bent c)’dir. Veriler, toplanma amacı sona erdiğinde hemen silinecektir.

10. Kişisel Verilerin Silinmesi

Hizmetler ile bağlantılı olarak toplanan kişisel veriler, sizin ve bizim aramızdaki sözleşme feshedilene kadar tarafımızca saklanacaktır (ayrıntılı olarak Genel Şartlar ve Koşullarımıza bakın). Sözleşmenin feshini takiben müşteri hesabınız ve ilgili tüm kişisel verileriniz silinecektir. Sözleşmenin feshinden sonra dahi Hizmetler ile bağlantılı olarak toplanan belirli kişisel verileri saklamaya dair yasal yükümlülüğümüz bulunması halinde saklama süreleri sona erdikten hemen sonra bu verileri sileceğiz.

11. Veri Güvenliği

Kullanıcının kişisel verilerinin kaybolmaya, hatalı değişikliklere veya üçüncü taraflarca yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlamak adına teknik ve organizasyonel önlemler alırız. Güvenli veri iletimini sağlamak adına verilerin iletimi yalnızca “Güvenli Soket Katmanı” (SSL) üzerinden yapılır.

12. Haklarınız

GDPR bağlamında veri sahibi olarak, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Veri işleme hakkında bilgi alma ve işlenen verilerin bir kopyasını alma (erişim hakkı, GDPR Madde 15),

• Yanlış verilerin düzeltilmesini veya eksik verilerin tamamlanmasını talep etme hakkı (düzeltme hakkı, GDPR Madde 16),

• Kişisel verilerin silinmesini talep etme ve kişisel veriler yayınlanmışsa diğer veri sorumlularına silinme talebinin bildirilmesini isteme hakkı (silinme hakkı, GDPR Madde 17),

• Veri işlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkı (işlemenin kısıtlanması hakkı, GDPR Madde 18),

• Kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir formatta alma ve bu tür verilerin başka bir sorumluya aktarımını talep etme hakkı (veri taşınabilirliği hakkı, GDPR Madde 20),

• Verilerin işlenmesini engellemek için veri işlemeye itiraz etme hakkı (itiraz hakkı, GDPR Madde 21),

• Her bir ortak Veri Sorumlusunun kişisel verilerin işlenmesine ve veri sahiplerinin veri koruma bakımından haklarını kullanmalarına yönelik mekanizma ve prosedürlere ilişkin görev ve sorumluluklarının düzenlendiği ortak veri sorumluluğu anlaşmasının temel hususları hakkında bilgi alma hakkı (GDPR Madde 26, paragraf 2),

• Onayınıza dayalı verilerin onayınıza dayalı olarak işlenmesini engellemek adına dilediğiniz zaman onayınızı geri çekme hakkı. Onayın geri çekilmesinin, onay geri çekilmeden önce onaya dayalı işlemenin yasaya uygunluğu üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır (geri çekme hakkı, GDPR Madde 7)

• Belirli veri işleme önlemlerine itiraz etme hakkı (GDPR Madde 21).

Veri işlemenin GDPR’yi ihlal ettiğine inanıyorsanız denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz (denetim makamına başvurma hakkı, GDPR Madde 77).

Status: October 2020 / AG


Cooperation Partner / Partenaire de coopération / Samenwerkingspartner / Socio de cooperación / Suradnički partner / Együttműködési partner / Partner di cooperazione / Partner współpracy / Партнер по сотрудничеству / İşbirliği Ortağı / Партнер співробітництва / Parceiro de Cooperação / Partner pro spolupráci / Kooperations Partner

Austria Austria Belgium Croatia
METRO Cash & Carry Österreich GmbH A1 Telekom Austria AG MAKRO Cash & Carry Belgium NV METRO C&C Zagreb d.o.o.
Metro Platz 1 Lassallestraße 9 Nijverheidsstraat 70 Jankomir 31
2331 Vösendorf 1020 Wien 2160 Wommelgem 10090 Zagreb - Susedgrad
Austria Austria Belgium Croatia
Czech Republic France Germany Germany
MAKRO Cash & Carry CR s.r.o. METRO Cash & Carry France SAS METRO Deutschland GmbH paytec GmbH
Jeremiásova 7/1249 5 rue des Grands Prés Metro-Straße 8 Gewerbestr. 52
15500 Praha 5 92024 Nanterre Cedex 40235 Düsseldorf 82211 Herrsching
Czech Republic France Germany Germany
Hungary Italy Netherlands Poland
METRO Kereskedelmi Kft. METRO Italia Cash and Carry S.p.A. MAKRO Cash & Carry Nederland B.V. MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
Budapark, Keleti 3 Via XXV Aprile, 23 De Flinesstraat 9 Al. Krakowska 61
2041 Budaörs 20097 San DonatoMilanese 1114 AL Amsterdam-Duivendrecht 02-183 Warszawa
Hungary Italy Netherlands Poland
Portugal Romania Russia Slovakia
MAKRO Cash & Carry Portugal, S.A. METRO Cash & Carry Romania srl METRO Cash & Carry OOO METRO Cash & Carry Slovakia, s.r.o.
Rua Quinta do Paizinho, 1 51 N Theodor Pallady Blvd Leningradskoye Shosse, 71 G, bld 2 Senecká cesta 1881
Portela de Carnaxide Building C6, Frame A, Sector 3 125445 Moscow 900 28 Ivanka Pri Dunaji
2794-066 Carnaxide Bucharest
Portugal Romania Russia Slovakia
Spain Turkey Ukraine
MAKRO España METRO Grosmarket Bakirköy Alisveris METRO C&C Ukraine Ltd.
Paseo Imperial, 40 Hizmetleri Ticaret Sirketi Ltd. Sti. 43, Petra Grygorenka Street
28005 Madrid Kocman Caddesi 02140 Kiev
34540 Günesli-Bakirköy (Istanbul)
Spain Turkey Ukraine