Polityka Prywatności DISH WEBSITE należącego do Hospitality Digital GmbH

Do ochrony danych osobowych naszych Użytkowników podchodzimy poważnie. Dlatego też poniższa Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”). W szczególności, wyjaśniamy jakie dane osobowe gromadzimy, do jakich celów te dane osobowe przetwarzamy, jakie technologie wykorzystujemy, komu przekazujemy dane osobowe i jakie są prawa użytkownika zgodnie z RODO.

1. Informacje ogólne

1.1 Administrator, w rozumieniu RODO, to Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf („H.D.”, „my” lub „nas”). W przypadku pewnych działań przetwarzania związanych z Usługami nasze Spółki zależne pełnią rolę Administratora razem z nami. Lista naszych Spółek zależnych dostępna jest tutaj. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane wyłącznie przez Spółkęzależną znajdującą się w miejscu prowadzenia działalności użytkownika.

1.2 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych korzystając z poniższych danych kontaktowych: Hospitality Digital GmbH, Data Protection Officer, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, e-mail: privacy@hd.digital. Dane kontaktowe Inspektorów Ochrony Danych naszych Spółek zależnych znajdują się tutaj.

1.3 Terminy używane w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak zdefiniowane w naszych Regulaminach, chyba że wyraźnie określono inaczej w niniejszym dokumencie.

A. Przetwarzanie Danych Osobowych na naszej stronie internetowej

2. Zautomatyzowane przetwarzanie Danych Osobowych w przypadku odwiedzenia naszej strony internetowej

2.1 Z chwilą odwiedzenia i korzystania z naszej strony internetowej korzystając z własnego urządzenia końcowego (może to być komputer, telefon lub podobne urządzenie końcowe z dostępem do internetu), automatycznie przetwarzamy dane osobowe. Dane te obejmują:

• adres IP aktualnie używany przez urządzenie końcowe użytkownika,

• datę i godzinę odwiedzenia witryny,

• typ przeglądarki i system operacyjny urządzenia końcowego użytkownika,

• stronę początkową naszej strony internetowej, odwiedzoną jako pierwszą, oraz

• podstrony odwiedzane na naszej stronie internetowej.

2.2 Przetwarzanie adresu IP urządzenia końcowego użytkownika jest niezbędne, aby strona internetowa mogła zostać udostępniona użytkownikowi, i w związku z tym jest on wymagany do działania strony internetowej. Przetwarzanie innych danych wskazanych w punkcie 2.1 niniejszej Polityki Prywatności dokonywane jest w celach związanych z bezpieczeństwem danych i bezpieczeństwem naszych systemów IT, a także w celach związanych z optymalizacją naszych usług i poprawą naszej strony internetowej. Dane wskazane w punkcie 2.1 niniejszej Polityki Prywatności przechowywane są w osobnym pliku dziennika i nie są łączone z jakimikolwiek innymi przechowywanymi danymi osobowymi. Analiza tych danych, z wyjątkiem celów statystycznych (i wówczas wyłącznie w formie zanonimizowanej), dokonywana jest zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane wskazane w punkcie 2.1 niniejszej Polityki Prywatności nie będą wykorzystywane do celów marketingowych ani reklamowych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. f) RODO. Ochrona naszej strony internetowej i optymalizacja naszych usług stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

2.3 Dane wskazane w punkcie 2.1 niniejszej Polityki Prywatności będą przechowywane do chwili, kiedy cel przetwarzania przestanie mieć zastosowanie. Dane wymagane do działania strony internetowej (adres IP użytkownika) zostaną usunięte po zakończeniu danej sesji przeglądarki, np. w chwili opuszczania strony internetowej lub zamykania przeglądarki. Usuwanie plików dziennika, w których dane te są przechowywane następuje automatycznie i zwykle dzieje się to w ciągu 14 (czternastu) dni od utworzenia pliku dziennika. W przypadku przetwarzania przez nas również innych danych wskazanych w punkcie 2.1 niniejszej Polityki Prywatności w celach związanych z analizą, robimy to bez wskazywania adresu IP, dzięki czemu nie można już kojarzyć tych danych z konkretną osobą.

3. Pliki Cookie

Aby nasze usługi i nasza strona internetowa były tak przyjazne użytkownikowi jak to możliwe oraz aby możliwe było korzystanie z określonych funkcji strony internetowej, używamy tak zwanych plików Cookie. To małe pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu końcowym. Plik tekstowy tego typu zawiera charakterystyczny unikalny ciąg znaków umożliwiający zidentyfikowanie przeglądarki w przypadku ponownego odwiedzenia strony internetowej. Pliki Cookie mogą na przykład być wykorzystywane do automatycznego rozpoznawania podczas kolejnej wizyty określonych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. Niektóre z plików Cookie, których używamy są konieczne do działania strony internetowej (techniczne pliki Cookie). Inne pliki Cookie służą do analizowania sposobu korzystania ze strony przez użytkownika (analityczne pliki Cookie) lub do celów reklamowych (reklamowe pliki Cookie). Niektóre z plików Cookie, których używamy są usuwane po zakończeniu sesji, np. po zamknięciu przeglądarki (tymczasowe pliki Cookie). Inne pliki Cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnej wizycie na naszej stronie internetowej (trwałe pliki Cookie). Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby zapisywanie plików Cookie powodowało poinformowanie użytkownika oraz aby mógł on sam zdecydować, czy pliki Cookie mają być akceptowane czy odrzucane w określonych przypadkach lub ogółem. Więcej informacji na ten temat znajduje się w pomocy przeglądarki. Przeglądarka umożliwia również całkowite zablokowanie plików Cookie. Użytkownik uzyskuje w ten sposób pełną kontrolę nad korzystaniem z plików Cookie. Zmieniając ustawienia przeglądarki można dezaktywować lub ograniczyć przekazywanie plików Cookie (i w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec tworzenia pseudonimów zgodnie z § 15 ust. 3 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG). Pliki Cookie zapisane wcześniej można usunąć w dowolnej chwili. Można to również zrobić automatycznie odpowiednio ustawiając przeglądarkę. Niektóre pliki Cookie mają również inne techniczne opcje (takie jak ustawienie „pliku Cookie rezygnacji”) w celu wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania plików Cookie. Informacje na ten temat znajdują się poniżej, w odpowiednim szczegółowym opisie tych plików Cookie. Jednakże działanie naszej strony internetowej może być ograniczone w przypadku rezygnacji z zapisywania plików Cookie. Szczegóły:

3.1 W celu umożliwienia stronie internetowej prawidłowego działania wykorzystujemy techniczne pliki Cookie, na przykład służące do przechowywania ustawień dotyczących języka i danych logowania. Podstawa prawna przetwarzania technicznych plików Cookie to Art. 6 ust. 1, zd. 1, lit. f) RODO. Działanie naszej strony internetowej stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

3.2 Wykorzystujemy analityczne pliki Cookie umożliwiające nam śledzenie wykorzystania naszej strony internetowej przez użytkownika, np. z jakiej zewnętrznej strony internetowej użytkownik przeszedł, które podstrony naszej strony internetowej użytkownik odwiedził oraz jakie odnośniki wybierał i jak często. Dane zgromadzone w ten sposób na temat użytkownika są pseudonimizowane przez nas z zastosowaniem technicznych środków zapobiegawczych. Po takiej pseudonimizacji, bezpośrednie przypisanie danych do użytkownika staje się niemożliwe. Dane te nie będą przechowywane wraz z innymi danymi osobowymi. Wykorzystanie analitycznych plików Cookie służy do poprawy naszej strony internetowej i oferowanych na niej treści. Akceptując nasz „komunikat o plikach Cookie” użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w drodze analizy plików Cookie. Przetwarzanie takich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. a) RODO. Wykorzystujemy następujące analityczne pliki Cookie:

• Korzystamy z Adobe Analytics, usługi Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia; „Adobe”). Ta usługa wykorzystuje pliki Cookie, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i które umożliwiają analizę wykorzystania strony internetowej użytkownika. Informacje generowane przez plik Cookie na temat korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika (włącznie z adresem IP) będą przekazywane na serwery Adobe w Irlandii, gdzie będą automatycznie anonimizowane, a następnie przekazywane i przechowywane na serwerach znajdujących się w USA w celu dalszego przetwarzania. Adobe wykorzystuje te informacje do przeprowadzenia dla nas oceny wykorzystania strony internetowej przez użytkownika, do przygotowywania raportów na temat aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług dotyczących wykorzystania strony internetowej i internetu. Jeśli wymaga tego prawo lub w przypadkach, kiedy takie informacje są przetwarzane w imieniu Adobe, mogą one zostać przekazane stronom trzecim. Adres IP nie będzie w żadnym wypadku łączony z innymi danymi Adobe. Użytkownik może odmówić wykorzystania plików Cookie wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak zauważyć, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni wykorzystać funkcjonalności strony internetowej. W dowolnej chwili można wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych przez Adobe, z wpływem na przyszłe przetwarzanie. Więcej można dowiedzieć się na stronie http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html .

• Wykorzystujemy również Google Analytics, usługę analizy statystyk serwisów internetowych świadczoną przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics również wykorzystuje pliki Cookie. Informacje generowane przez pliki Cookie na temat wykorzystania tej strony internetowej przez użytkownika zwykle przekazywane są na serwer Google w USA i tam też są przechowywane. Jednakże wcześniej Google skróci adres IP użytkownika w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP będzie przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Google, w naszym imieniu, wykorzysta te informacje do przeprowadzenia oceny wykorzystania strony internetowej przez użytkownika, do przygotowywania raportów na temat aktywności na stronie oraz do świadczenia nam innych usług dotyczących wykorzystania strony internetowej i internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika do usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z plików Cookie wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Użytkownik może zablokować gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki Cookie i dotyczących wykorzystania strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

B. Przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji i korzystania z naszych Usług

4. Rejestracja w Usługach

4.1 Uzyskanie dostępu do naszej strony internetowej jest początkowo możliwe bez rejestracji w naszych Usługach.

4.2 Jednakże, jeśli użytkownik zechce korzystać z naszych Usług (szczegóły w naszym Regulaminie), rejestracja jest obowiązkowa. Po prawidłowym zakończeniu rejestracji zawierana jest umowa z H.D. dotycząca korzystania z naszych Usług.

4.3 Należy zwrócić uwagę, że rejestracja w naszych Usługach możliwa jest tylko w przypadku posiadania konta na platformie DISH należącej do DISH Plus GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Niemcy. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez DISH znajdują się w sekcji dotyczącej poufności na stronie www.dish.co.

4.4 Zgodnie z warunkami opisanymi w § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji po pomyślnej rejestracji w DISH regularnie informujemy użytkowników z wykorzystaniem poczty elektronicznej, powiadomień push i/lub SMS o aktualnych ofertach, produkcjach i promocjach. Komunikacja marketingowa może dotyczyć także ofert, produktów oraz akcji reklamowych, przygotowanych przez partnerów marketingowych z branży cyfryzacji i gastronomicznej. Nie dochodzi jednak w związku z tym do przekazywania partnerom marketingowym adresu e-mail, numeru telefonu, ani żadnych innych danych osobowych. Dane osobowe zgromadzone podczas rejestracji będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania newsletterów / powiadomień push na adres e-mail i wiadomości SMS pod numer telefonu. Przetwarzanie będzie następować tylko w przypadku udzielenia zgody na ten proces. Podstawą przetwarzania jest artykuł 6 ust 1 zd. 1 lit. a) RODO.

4.5 Użytkownik ma w dowolnym momencie prawo do cofnięcia zgody na wykorzystywanie numeru telefonu i adresu e-mail do celów wymienionych w punkcie 4.4, służy do tego funkcja cofnięcia subskrypcji. W przypadku wycofania zgody nie są naliczane żadne inne koszty niż te, obowiązujące za transfer danych wg taryfy podstawowej.

5. Korzystanie z Usług

5.1 Będziemy przetwarzać dane osobowe przekazane przez użytkownika w procesie rejestracji (patrz punkt 4) oraz wszelkie dalsze dane osobowe, które użytkownik może podać podczas trwania umowy (na przykład dodatkowe informacje na temat działalności lub informacje na temat daty i czasu korzystania z Oprogramowania), aby możliwe było oferowanie użytkownikowi Usług, szczególnie w celu zapewnienia Miejsca na Dane, Oprogramowania, usługi żądania danych, Poddomen oraz Usług Doradczych, a także Usług Dodatkowych. Jeśli klient zdecyduje się na korzystanie z usługi żądania danych, H.D. przekaże informacje na temat lokalnej dostępności firmy użytkownika (tj. szczegóły lokalnej i czasowej dostępności, np. adres i godziny pracy firmy) usługodawcom zewnętrznym, którzy mogą publikować te informacje (szczegóły w Regulaminie).

5.2 W celu świadczenia użytkownikowi Usług Doradczych dane osobowe przekazane przez użytkownika w procesie rejestracji (patrz punkt 4) oraz wszelkie dalsze dane osobowe, które użytkownik może podać podczas trwania umowy, będą przetwarzane przez naszą Spółkę zależną mającą siedzibę w miejscu prowadzenia działalności użytkownika (patrz Punkt 1.1). Usługi Doradcze obejmują, między innymi, usługi dotyczące wstępnej konfiguracji Oprogramowania, najlepszego możliwego długoterminowego korzystania z Oprogramowania (np. jakie funkcje warto dodać) oraz tego, w jaki sposób takie korzystanie może poprawić ogólną sytuację biznesową użytkownika. Usługi Doradcze mogą ponadto obejmować polecanie użytkownikowi dodatkowych narzędzi i usług odpowiednich dla Oprogramowania.

5.3 My i nasze Spółki zależne również przetwarzają dane użytkownika, w celu wysyłania informacji związanych z umową drogą e-mailową, SMS-ową lub pocztą tradycyjną, lub w celu kontaktowania się z użytkownikiem, aby umówić wizyty w siedzibie użytkownika niezbędne do świadczenia Usług, w szczególności Usług Doradczych (na przykład w celu zapewnienia użytkownikowi wsparcia w zakresie instalacji Oprogramowania).

5.4 Przetwarzanie danych osobowych opisanych w niniejszym punkcie 5 jest niezbędne do realizacji umowy oraz aby świadczenie Usług było możliwe. Podstawa prawna to Art. 6 ust. 1, zd. 1, lit. b) RODO.

6. Analizy i marketing Klienta

6.1 Nasze Spółki zależne będą przetwarzać dane osobowe przekazane przez użytkownika w procesie rejestracji (patrz punkt 4) oraz wszelkie dalsze dane osobowe, które użytkownik może podać podczas trwania umowy, w celu sprawdzenia i zweryfikowania, czy użytkownik związany był już osobną relacją umowną z taką Spółką zależną (na przykład gdy użytkownik jest już klientem METRO/MAKRO takie relacje umowne stanowią „Umowę Afiliacyjną”).

6.2 W przypadku istniejącej Umowy Afiliacyjnej nasza Spółka zależna będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika, w celu aktualizacji i wzbogacania danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych, aby zapewnić poprawność danych.

6.3 Nasza Spółka zależna będzie ponadto przetwarzać dane osobowe użytkownika, w celu optymalizacji relacji z użytkownikiem, aby podnieść poziom zadowolenia jego klientów. Może to obejmować rekomendacje dotyczące sposobu, w jaki Usługi mogą, w najlepszym przypadku, być integrowane z innymi narzędziami i usługami oraz wykorzystywane (na przykład modyfikacje menu użytkownika). W tym celu nasza Spółka zależna może łączyć dane otrzymane w ramach Umowy Afiliacyjnej z danymi osobowymi otrzymanymi w związku z Usługami.

6.4 Wykorzystujemy też dane osobowe do analizowania korzystania z Usług przez użytkownika (na przykład jak często użytkownik loguje się do Oprogramowania). Pozwala nam to określić, które części Usług szczególnie interesują użytkownika.

6.5 Przetwarzanie danych osobowych opisane w niniejszych punktach 6.1–6.4 jest niezbędne (1) do realizacji umowy oraz aby świadczenie Usług było możliwe; oraz (2) do celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez nas i nasze Spółki zależne. Podstawa prawna to Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO, a także Art. 6 ust. 1, zd. 1, lit. f) RODO. Przetwarzanie to służy naszym prawnie uzasadnionym interesom polegającym na poprawie Usług i możliwości oferowania użytkownikowi jak najwyższego poziomu zadowolenia jego klientów.

6.6 Dane osobowe użytkownika będą służyć do celów marketingu bezpośredniego prowadzonego z użyciem wiadomości e-mail / SMS-ów lub innych środków komunikacji elektronicznej wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na takie wykorzystanie. W tym przypadku podstawa prawna to Art. 6 ust. 1, zd. 1, lit. a) RODO.

C. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych

7. Wspólne administrowanie

Wraz z naszymi Spółkami zależnymi zdecydowaliśmy się na wspólne świadczenie pewnych Usług ułatwiających i usprawniających prowadzenie działalności gospodarczej przez użytkownika (odpowiednia Spółka zależna określana jest na podstawie lokalizacji działalności użytkownika – lista Spółek zależnych znajduje się w Załączniku do niniejszej Polityki Prywatności). W związku z tym my i dana Spółka zależna odpowiadamy wspólnie za opisane powyżej przetwarzanie danych użytkownika. Więcej informacji na temat naszego wspólnego administrowania znajduje się tutaj.

8. Kontakt

Można się z nami kontaktować za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji:

8.1 W sprawie złożenia dowolnego wniosku użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Dane osobowe wprowadzone w formularzu kontaktowym (imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane dotyczące wniosku użytkownika są wymagane) będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika wyłącznie w przypadku wybrania przycisku „Wyślij”. Adres IP i czas przesłania wniosku zostaną również zapisane. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. a) RODO.

8.2 Można również kontaktować się z nami telefonicznie lub drogą mailową. Również w tym zakresie przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. a) RODO.

8.3 W każdej chwili można wyrazić sprzeciw wobec przechowywania swoich danych, na przykład poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@hd.digital. Jednakże w takim przypadku dalsze przetwarzanie zapytania nie będzie możliwe. Ponadto wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Przekazywanie Danych Osobowych stronom trzecim

9.1 Do przetwarzania danych osobowych wykorzystujemy usługodawców, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami Art. 28 RODO, w przypadku kiedy pełnią oni rolę Podmiotu przetwarzającego. Tacy usługodawcy wspierają nasze działania polegające na przykład na wysyłaniu e-maili lub działaniu technicznym oraz na hostingu strony internetowej. Tacy Usługodawcy mogą mieć siedzibę w UE/EOG lub poza tymi obszarami. Umowy z usługodawcami zapewniają, że te dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami RODO, nawet w przypadku przetwarzania danych mającego miejsce poza Unią Europejską i EOG, w krajach gdzie odpowiedni poziom ochrony danych nie jest gwarantowany oraz w krajach, wobec których nie wydano decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Dalsze informacje na temat wydania decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony i odpowiednich gwarancji oraz w celu uzyskania kopii tych gwarancji, prosimy o kontaktowanie się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem privacy@hd.digital.

9.2 W przypadku, gdy przeniesiemy na Jednostkę stowarzyszoną nasze prawa i obowiązki z umowy użytkowania zawartej z użytkownikiem (szczegóły znajdują się w odpowiednich Ogólnych zasadach i warunkach), przekażemy takiej Jednostce informacje wymagane do dalszej realizacji umowy lub, odpowiednio, wykonywania praw i obowiązków. Podstawą prawną jest art. 6 (1).

9.3 W razie konieczności sprawdzenia, czy Oprogramowanie było przedmiotem nadużycia, jeśli może zaistnieć konieczność wszczęcia postępowania sądowego lub w przypadku prawnego obowiązku ujawnienia danych osobowych, dane osobowe przekazywane są władzom (w szczególności organom ścigania i organom podatkowym), obrońcom prawnym, a także, w razie potrzeby, stronom trzecim, które doznały uszczerbku. Ujawnienie danych osobowych może mieć miejsce również, kiedy służy do dochodzenia roszczeń dotyczących przestrzegania Regulaminów i innych umów, lub kiedy jest to wymagane na podstawie decyzji prawnej lub urzędowej, lub wyroku sądowego. Podstawą przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO, na przykład jeśli ujawnienie danych jest niezbędne do prowadzenia sporu sądowego lub Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) RODO, jeżeli zaistnieje obowiązek ustawowy. Dane będą usuwane jak tylko przestaną być konieczne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zgromadzone.

10. Usuwanie danych osobowych

Dane osobowe zgromadzone w związku z Usługami będą przechowywane przez nas do chwili rozwiązania umowy pomiędzy użytkownikiem a nami (szczegóły w naszym Regulaminie). Po rozwiązaniu umowy konto użytkownika i wszelkie odpowiednie dane osobowe zostaną usunięte. W przypadku prawnego obowiązku zachowania określonych danych osobowych zgromadzonych w związku z Usługami również po rozwiązaniu umowy, usuniemy te dane niezwłocznie po upływie terminów wymaganego przechowywania tych danych.

11. Bezpieczeństwo danych

Korzystamy ze środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych użytkownika przed utratą, nieprawidłowymi zmianami oraz przed nieuprawnionym dostępem do danych przez strony trzecie. W celu zabezpieczenia transmisji danych transmisja taka ma miejsce wyłącznie z wykorzystaniem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

12. Prawa użytkownika

Jako osoba, której dane dotyczą, w rozumieniu RODO, użytkownikowi przysługują następujące prawa:

• prawo do uzyskiwania informacji na temat przetwarzania danych oraz kopii przetwarzanych danych (Prawo dostępu, Art. 15 RODO),

• prawo do sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niepełnych danych (praw do sprostowania danych, Art. 16 RODO),

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz jeżeli dane osobowe zostały opublikowane, przekazania informacji na temat żądania usunięcia innym administratorom (prawo do bycia zapomnianym, Art. 17 RODO),

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (prawo do ograniczenia przetwarzania, Art. 18 RODO),

• prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego oraz do zażądania przekazania takich danych innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych, Art. 20 RODO),

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (prawo do sprzeciwu, Art. 21 RODO),

• prawo do uzyskania informacji na temat kluczowych aspektów umowy współadministrowania danymi zawierającej role i obowiązki każdego z Administratorów w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz mechanizmów i procedur wykonywania praw osób, których dane dotyczą w zakresie ochrony danych (Art. 26 ust. 2 RODO),

• prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, w celu zapobiegania przetwarzaniu danych w oparciu o zgodę użytkownika. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (prawo do wycofania zgody, Art. 7 RODO) oraz

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec określonych środków przetwarzania danych (Art. 21 RODO).

Użytkownik ma również prawo wnieść sprzeciw do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Art. 77 RODO).

Status: October 2020


Cooperation Partner / Partenaire de coopération / Samenwerkingspartner / Socio de cooperación / Suradnički partner / Együttműködési partner / Partner di cooperazione / Partner współpracy / Партнер по сотрудничеству / İşbirliği Ortağı / Партнер співробітництва / Parceiro de Cooperação / Partner pro spolupráci / Kooperations Partner

Austria Austria Belgium Croatia
METRO Cash & Carry Österreich GmbH A1 Telekom Austria AG MAKRO Cash & Carry Belgium NV METRO C&C Zagreb d.o.o.
Metro Platz 1 Lassallestraße 9 Nijverheidsstraat 70 Jankomir 31
2331 Vösendorf 1020 Wien 2160 Wommelgem 10090 Zagreb - Susedgrad
Austria Austria Belgium Croatia
Czech Republic France Germany Germany
MAKRO Cash & Carry CR s.r.o. METRO Cash & Carry France SAS METRO Deutschland GmbH paytec GmbH
Jeremiásova 7/1249 5 rue des Grands Prés Metro-Straße 8 Gewerbestr. 52
15500 Praha 5 92024 Nanterre Cedex 40235 Düsseldorf 82211 Herrsching
Czech Republic France Germany Germany
Hungary Italy Netherlands Poland
METRO Kereskedelmi Kft. METRO Italia Cash and Carry S.p.A. MAKRO Cash & Carry Nederland B.V. MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
Budapark, Keleti 3 Via XXV Aprile, 23 De Flinesstraat 9 Al. Krakowska 61
2041 Budaörs 20097 San DonatoMilanese 1114 AL Amsterdam-Duivendrecht 02-183 Warszawa
Hungary Italy Netherlands Poland
Portugal Romania Russia Slovakia
MAKRO Cash & Carry Portugal, S.A. METRO Cash & Carry Romania srl METRO Cash & Carry OOO METRO Cash & Carry Slovakia, s.r.o.
Rua Quinta do Paizinho, 1 51 N Theodor Pallady Blvd Leningradskoye Shosse, 71 G, bld 2 Senecká cesta 1881
Portela de Carnaxide Building C6, Frame A, Sector 3 125445 Moscow 900 28 Ivanka Pri Dunaji
2794-066 Carnaxide Bucharest
Portugal Romania Russia Slovakia
Spain Turkey Ukraine
MAKRO España METRO Grosmarket Bakirköy Alisveris METRO C&C Ukraine Ltd.
Paseo Imperial, 40 Hizmetleri Ticaret Sirketi Ltd. Sti. 43, Petra Grygorenka Street
28005 Madrid Kocman Caddesi 02140 Kiev
34540 Günesli-Bakirköy (Istanbul)
Spain Turkey Ukraine